Konsernsjef Øivind Horpestad i NRC Group. Foto: NRC Group

Økt ordreinngang for NRC Group

Bane-entreprenøren NRC Group hadde en ordreinngang på 487 millioner kroner i første kvartal, og hadde ved utgangen av mars en samlet ordrereserve på 1,5 milliarder kroner. 

 - Konsernets topplinje var i takt med normale sesongvariasjoner og endte på 340,9 millioner kroner. Med to nye oppkjøp i kvartalet, har konsernet posisjonert seg for større og mer komplekse banerelaterte prosjekter i Norge og Sverige, heter det i en pressemelding.

NRC Groups omsetning i første kvartal var 340,9 (319,8) millioner kroner, en økning på 6,6 prosent fra første kvartal i fjor. Driftsresultat før avskrivninger endte på 6,0 (0,9) millioner kroner, og tilsvarer en margin på 1,8 (0,3) prosent. Blant nye kontrakter vunnet i kvartalet var jobben med å skifte ut kontaktledning og tilhørende master på den 45 kilometer lange strekningen mellom Moi og Egersund. Verdt 202 millioner kroner, er det den største nye ordren noensinne for den norske virksomheten.

- Første kvartal var nok et bra kvartal for NRC Group tatt sesongen i betraktning. Men vi er ekstra glade for nye faste oppdrag på nesten en halv milliard kroner. Vi har hatt god uttelling på de anbudene vi har levert samtidig som vi leverer stadig flere anbud, sier Øivind Horpestad konsernsjef i NRC Group.

- Vi ser at prosjektene stadig vokser i størrelse og inneholder flere fagdisipliner. Det er en utvikling vi tror vil fortsette og bejubler, fortsetter konsernsjefen.

I løpet av første kvartal gjennomførte NRC Group to nye oppkjøp, herunder det norske entreprenørselskapet HAG Anlegg AS og den svenske jernbanespesialisten SBB AB.

- Med disse oppkjøpene, har NRC Group sikret seg kritisk kompetanse og kapasitet for å kunne påta seg større og mer komplekse banerelaterte prosjekter. I tillegg har NRC Group styrket sin konkurranseposisjon betraktelig i det svenske markedet ved nå å kunne ta på seg oppdrag i hele landet. Det skal bygges mye jernbane og infrastruktur i Norge og Sverige de neste årene, og med disse to oppkjøpene har vi sikret oss viktig kompetanse og kapasitet, samt styrket vår posisjon som en totalleverandør innen jernbaneinfrastruktur, sier konsernsjefen.

- Vi skal fortsette å konsolidere bransjen og styrke organisasjonen ytterligere, for å posisjonere oss for større prosjekter i Norge og Sverige. Vår ambisjon er å bli den ledende privateide jernbanespesialisten i Norden, avslutter Horpestad.