Administrerende direktør Martin Asp i JM Norge.

Økt omsetning og styrket tomteportefølje for JM i Norge

Svenske JM melder om økt omsetning i første halvår av 2019.

Det kommer frem i en pressemelding fra JM fredag.

Boligbyggeren JM Norge inngår sammen med Finland i JM-konsernets virksomhetsområde JM Utland. JM Norge fikk inntekter på 1,5 milliarder svenske kroner i første halvår 2019, opp fra 1,3 milliarder for samme periode i 2018. Resultatet, hvorav 38 millioner svenske kroner er eiendomssalg, ble på 143 millioner, opp fra 127 millioner i 2018. Tomteporteføljen, disponible byggeretter, tilsvarer nå 8.300 boliger, 400 flere enn andre halvår 2018.

I andre kvartal ble det solgt 128 boliger, og 104 boliger ble produksjonsstartet, heter det i pressemeldingen. Produksjonsstartene i andre kvartal består av 72 leiligheter og 32 småhus i Oslo-området. JM Norge har ved utgangen av første halvår 1.180 boliger i produksjon. I andre kvartal inngikk JM en avtale i Oslo om et prosjekt med byggeretter som tilsvarer 300 boliger. Avtalen er betinget av godkjent reguleringsplan, som tidligst forventes å være klar i 2023.

– Vi er fornøyde med ytterligere styrket tomteportefølje i første halvår, og ser frem til å øke antall produksjonsstarter i andre halvår om planprosessene utvikler seg positivt og markedsforutsetningene fortsatt er tilfredsstillende. En viktig milepæl blir å starte JMs første boligprosjekt i Trondheim i løpet av høsten, sier administrerende direktør Martin Asp i JM Norge.