Henning Olsen, CEO i NRC Group. Foto: NRC

Økt omsetning, men lavere resultat for NRC

Omsetningen for andre kvartal endte på 1,661 milliarder kroner, en vekst på cirka sju prosent målt mot andre kvartal 2019. Driftsresultatet (EBITA) ble på 27 millioner kroner mot 51 millioner kroner i 2019. For første halvår omsette konsernet for 2,915 milliarder (2,681 i 2019) med et driftsresultat på minus 27 millioner kroner (-3 i 2019).

Ordrereserven utgjorde 7,5 milliarder kroner ved utgangen av juni, etter at konsernet har vunnet nye kontrakter på 1,3 milliarder kroner dette kvartalet.

I meldingen skriver selskapet at forbedringsprogrammene i Sverige og i Bane-divisjonen i Norge går som planlagt, som viser seg i både prosesser og økonomiske resultater.

– Lønnsomheten i kvartalet ble imidlertid påvirket av overkapasitet og lav utnyttelse av maskiner i Finland. Tiltak for å forbedre marginene og oppnå en mer fleksibel kostnadsbase vil bli iverksatt i kommende halvår.

– Vårt fokus i 2020 er forbedring av lønnsomheten vår. Forbedringsprogrammene som ble igangsatt i 2019 har så langt skapt bedre prosesser for anbud og risikovurdering, samt forbedret vår prosjektgjennomføring. Vår evne til fortsatt å levere i henhold til forbedringsprogrammene våre, vil være av høy betydning fremover, sier Henning Olsen, CEO i NRC Group, i meldingen.

– Gjennom kvartalet har NRC Group fokusert på gjennomføring av forbedringsprogrammene og en fortsatt proaktiv Covid-19-håndtering for å sikre helsen og sikkerheten til ansatte og samarbeidspartnere, samt for å opprettholde normal drift, skriver selskapet i meldingen.

– Helse, sikkerhet og miljø vil alltid være vår viktigste prioritet. Vi har vært gjennom et historisk kvartal der Covid-19-pandemien påvirket vår måte å leve og jobbe på i en betydelig grad. Jeg vil takke våre ansatte som har tilpasset seg den nye situasjonen og gjort oss i stand til å fortsette sikker drift, sier Henning Olsen.