Økt omsetning - lavere resultat for Skanska

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte på 298 millioner kroner, mot 444 millioner kroner i 2009. Den samlede omsetningen i selskapene endte på 10,4 milliarder kroner, en økning på 5,5 prosent fra 2009.

Økningen er i hovedsak knyttet til økt boligsalg i Skanska Bolig. Resultatet fordeler seg med 242 mill for entreprenøren Skanska Norge og 56 mill for Skanska Bolig.

Entreprenøren Skanska Norge
Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper nådde en omsetning på 9,4 milliarder og et resultat før skatt på 242 millioner kroner (2,6 prosent) i 2010, mot 450 millioner kroner i 2009. Omsetningen i 2010 viser en positiv utvikling i forhold til 2009. Driftsresultatet endte på 146 millioner kroner (1,6 prosent), mot 374 millioner kroner i 2009, hvilket ikke er tilfredsstillende. Antall fraværsskader pr. million arbeidstimer (H1-verdi) endte på 4,9 for 2010, en reduksjon fra 5,4 i 2009.

- Vi er godt fornøyd med at omsetning og ordrereserve viser en positiv utvikling, i kjølvannet av noen magrere år bak oss. Vi har kontrahert 10,9 mrd i løpet av 2010 og har en ordrereserve på 8,8 mrd ved utgangen av året. Det er en økning på 20 prosent fra utgangen av 2009 og gir ett godt grunnlag for videre vekst i 2011. Det er positivt at antall fraværsskader har gått ned, men mot vårt mål om et Skanska uten fraværsskader er det fortsatt en vei å gå. Vi er imidlertid ikke fornøyd med utviklingen av resultatet, som er preget av negativ utvikling i enkeltprosjekter og generelt pressede marginer i porteføljen vi hadde med oss inn i 2010. Jeg har tro på at de strategiske grepene og de operative forbedringene vi har gjennomført vil bedre resultatene i 2011, forteller Petter Eiken, administrerende direktør i Skanska Norge AS.

- Etter noen tøffe år for byggebransjen ser vi lysere på fremtiden. Vi forventer fortsatt hard konkurranse i 2011, men ser at markedet utvikler seg positivt innenfor en rekke områder. Vi er i rute i forhold til vår vekstambisjon og vil fortsette dette arbeidet i 2011. Som en konsekvens av dette vil vi øke antall ansettelser av nyutdannede ingeniører og lærlinger, samt spesialisere oss på utvalgte områder. Segmentet miljøriktig bygging er et av våre viktigste satsningsområder fremover, avslutter Eiken.

Boligutvikleren – Skanska Bolig
Skanska Bolig har hatt positiv utvikling i 2010.

– Vi har snudd negativt resultat i 2009 til gode resultater i 2010. Totalt solgte Skanska Bolig omlag 400 leiligheter i 2010 mot rundt 220 leiligheter i 2009. Det har vært et jevnt salg på prosjektene og vi har igangsatt bygging på prosjekter både i Oslo, Bergen og Stavanger. Lavt rentenivå og oppdemmet etterspørsel har gjort sitt til at Skanska Boligs fremste utfordring er å tilby markedet nok leiligheter, sier Magnus Aune Hvam, administrerende direktør i Skanska Bolig.

Skanska Bolig har en ambisiøs vekstmålsetning. Selskapet ønsker å plassere seg blant de største boligutviklerne i sine markedsområder Oslo, Bergen og Stavanger.

 

1) Alle tall og kommentarer iht segmentregnskapet
2) Skanska Norge AS med datterselskaper