Illustrasjonsfoto: Veidekke

Økt omsetning for Veidekke - men anleggsresultatet trekker ned lønnsomheten

 Veidekke omsatte for 8,5 milliarder kroner i første kvartal og resultatet før skatt var -21 millioner. Konsernet fikk nye ordrer til en verdi av 9,2 milliarder i kvartalet. Veidekkes entreprenørvirksomhet hadde per 31. mars ordrereserver til en verdi av 34,9 milliarder kroner.

 – Veidekkes resultat for første kvartal er som normalt preget av lavsesong for Industri og er samlet sett i tråd med våre forventninger, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke i en pressemelding.

– Vi øker både omsetning og resultat i flere av entreprenørvirksomhetene, men resultatet er påvirket av svak lønnsomhet i den norske anleggsvirksomheten. Innenfor eiendom har godt salg gitt positive resultater for den norske virksomheten, mens lavere produksjon og boligpriser setter press på marginer og resultat i Sverige, sier Giske.

– I de siste kvartalene har vi gjennomført omfattende tiltak både på konsernnivå og i spesifikke virksomheter for å gjenopprette lønnsomheten. I dagens kapitalmarkedsoppdatering vil vi gå nærmere inn på dette arbeidet og på hvordan Veidekke skal blir mer lønnsomt frem mot 2020, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekke omsatte for 8,5 milliarder i første kvartal, en økning på 20 prosent fra samme kvartal i fjor. Veksten kom i stor grad i de norske og svenske entreprenørvirksomhetene, men omsetningen økte også i flere av de øvrige virksomhetene.

– Resultat før skatt var -21 millioner kroner, mot -11 millioner året før. Første kvartal er normalt et svakt kvartal for Veidekke som følge av lavsesong i industrivirksomheten og deler av anleggsvirksomheten. Økt omsetning ga resultatforbedring i byggvirksomhetene, mens svak lønnsomhet i den norske anleggsvirksomheten trakk det samlede entreprenørresultatet ned. Innenfor eiendomsvirksomheten bidro godt boligsalg i kvartalet til økt resultat i Norge, mens fortsatt lav etterspørsel og prisnedgang i Stockholm samt en lavere boligproduksjon bidro til et svakere resultat i Sverige. I industrivirksomheten ga høy aktivitet i Pukk og grus resultatøkning fra fjoråret, heter det i meldingen fra selskapet.

Finansregnskapet blir rapportert etter IFRS, som blant annet regulerer inntektsføring av boligprosjekter i Norge. Resultat før skatt i henhold til IFRS var -113 millioner kroner i første kvartal. Differansen mellom finans- og segmentregnskapet skyldes høy aktivitet i pågående prosjekter, og at det ikke er blitt ferdigstilt og overlevert boliger i første kvartal.

Ordreinngangen i kvartalet på 9,2 milliarder var 37 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Ved utgangen av første kvartal var ordrereserven i entreprenørvirksomheten på 34,9 milliarder, en økning på 1,1 milliarder fra inngangen til kvartalet. Om lag 70 prosent av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

Netto rentebærende gjeld ved utgangen av kvartalet var 3,4 milliarder, mot 1,5 milliarder ved årsskiftet. Størstedelen av økningen i rentebærende gjeld kom som følge av tiltredelse av flere større tomteposisjoner. Kontantstrømmen er normalt svak i første kvartal som følge av lav aktivitet i industrivirksomheten og deler av anleggsvirksomheten.

Samlet H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) for konsernet var 5,0 i første kvartal, mot 4,5 i forgående kvartal og 4,6 i første kvartal 2018. Sykefraværet var 4,6 prosent i første kvartal, opp fra 4,1 prosent i foregående kvartal, men på samme nivå som i første kvartal 2018.