Økt bruk av tre på Dyrskun

Skogstanden på årets Dyrsku i Seljord vil stimulere til økt bruk av tre og trekker blant annet frem bioenergi som energikilde og moderne trebruk.

Målet med Skogstanden er å bidra til profilering av skogen som ressurs, blant annet ved økt bruk av tre i byggeri og bruk av miljøvennlige produkter til energi. Går du med tanker om å bygge nytt hus, eventuelt ei hytte? Er du opptatt av miljø, økonomi og arkitektur? Da er kanskje bruk av massivtre noe for deg? Firmaet Holz100 fra Braskereidfoss er en av bedriftene som vil delta på årets stand og som bygger hus i massivtre med utgangspunkt i ny teknologi og nye tanker.