Økt boligbygging

I løpet av årets to første måneder ble det registrert igangsatt 4 532 boliger. Dette var en økning på 13,5 prosent i forhold til samme periode i fjor, melder SSB.

I de mest folkerike fylkene, Oslo, Akershus og Hordaland, har det vært en vekst i boligbyggingen. I Hordaland ble antall igangsatte boliger doblet i årets to første måneder, sammenlignet med et lavt nivå i samme periode i fjor. I Oslo har boligbyggingen i denne tomånedersperioden hatt en årlig vekst siden 2001. Den prosentvise nedgangen i boligbygging har vært størst i Nordland og Troms. Nedgangen var på henholdsvis 67 og 58 prosent, fra et høyt nivå i 2003. Bruksareal som ble igangsatt til boliger denne perioden var på 537 200 kvadratmeter en økning på 9,5 prosent i forhold til januar og februar 2003. Nedgang for næringsbygninger I januar og februar i år ble det igangsatt 597 400 kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig mot 617 200 kvadratmeter på samme tid i fjor. Dette var en nedgang på 3,2 prosent. Den største prosentvise nedgangen var i Oslo og Hedmark; begge med 52 prosent. Reviderte tall I 2001, 2002 og begynnelsen av 2003 var registreringen av nye næringsbygninger i Oslo kommune mangelfull, og tidligere publiserte tall har derfor vært lavere enn den faktiske situasjonen. Det publiseres nå reviderte tall for 2001, 2002 og 2003 hvor alle næringsbygninger i Oslo er inkludert i statistikken.