Oksenøya 2

Oksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienjOksenøya 2 på Fornebu, 21.5.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustrienj
Arben

For OBOS Fornebu har Skanska Norge ferdigstilt 102 leiligheter fordelt på seks bygg på Oksenøya. Dette er det andre byggetrinnet i en rekke på tre som i alt vil inneholde 285 leiligheter.

Fakta

Sted: Fornebu

Prosjekttype: Blokkbebyggelse

Bruttoareal: 7.953 kvadratmeter

Byggherre: OBOS Fornebu

Totalentreprenør: Skanska Norge

Kontraktsum eks. mva.: 240 millioner kroner

Arkitekt og LARK: TAG Arkitekter

Rådgivere: RIE og utførende: Minel Kreativ Elektro Ski l RIV rør og sprinkleranlegg: WSP l RIB tegl: Rambøll Norge l RIB og RIG: Skanska Teknikk l RIByFy, RIAKU og teknisk. infrastruktur: Rambøll Norge l RIBR: Sweco Norge l RIB prefab og lev. betongkonstruksjoner: Spenncon l RIB prefab og lev. betongtrapper: Contiga l RIB stål og lev. prefabrikkerte stålkonstruksjoner: Åkrene Mek. Verksted l

Underentreprenører og leverandører: Ventilasjon: Bryn Byggklima l Kjøkken: Sigdal Kjøkken l Gulvstøp: Gulventreprenøren l Taktekking og røykluker: Tecta Tak l Blåseisolasjon: Isoteks miljø l Brannisolering og -tetting: Brann og Sikkerhetsforum l Elektro: Minel Kreativ Elektro Ski l Rør: Assemblin l Grave- og grunnarbeider: Firing & Thorsen l Maler: Malermester Buer l Murarbeider: AK Byggservice l Himlingsarbeider: Bærum Byggmontering l Parkett: Bo Andrén Norge l Landskapsgartner og utomhusarbeid: Tranby / Sport og Grøntanlegg l Blikkenslager: Arth. Norderhaugs Eftf. l Alu- /glassdører: GlassTeam l Fuging: Fugemesteren l Vinduer og balkong- og skyvedører: NorDan l Rekkverk og glasstak: GBS Produkter l Pelearbeider: Brødrene Myhre l IKT-utstyr: GET l Søppelsystem: Envac Norge l Prefabrikkerte bad: Parmarine l Heis: Otis l Garasjeport: Rosings Industrier

Det såkalte område 7.3 på Oksenøya ligger i det som kommundelplanen kaller Sone C, «Landet». Det ligger vestvendt mellom Forneburingen og Oksenøyveien, og med utsyn mot Holtekilen. «Landet» vil ha en forholdsvis lav boligutnytting med spredte lavblokker og konsentrerte småhus. Flotte naturområder, påkostede fasader og fellesarealer mellom byggene og kort avstand til sjøen er viktige kvaliteter.

Tre trinn og kontrakter

Skanska har vært totalentreprenør på alle tre trinnene i OBOS Fornebus blokkbebyggelse her på Oksenøya. Første trinn, Oksenøya 1, hadde fysisk oppstart i mai 2017, mens Oksenøya 2 kunne settes i gang i februar året etter. Det siste trinnet hadde oppstart i april 2019, og forventes ferdig i løpet av første kvartal 2021.

TAG Arkitekter har stått for utformingen av hele område 7.3, som også omfatter tre trinn med småhusbebyggelse rett vest for blokkbebyggelsen. I sin beskrivelse skriver arkitektkontoret at de har tatt utgangspunkt i hvordan det karakteristiske småkuperte landskapet har vært med å utforme utomhusområdene.

Gårdsrom og utomhus

Det variert utformede gårdsrommet med beplanting, hvit betong og lys marktegl skaper gode oppholds- og lekeområder, og munner ut i et terrengfall mot sjøen i vest. Der er det anlagt et bredt trappeamfi mot Oksenøyveien, som nå er svært lite trafikkert, men som flittig benyttes som turvei i området.

− Vi har lagt ned store ressurser i å få svært gode kvaliteter i utomhusområdene. For oss er det viktig å skape gode møteplasser for de som skal bo der. Det skal ikke bare være en leilighet, det skal også være et godt sted å bo, forteller prosjektsjef Jan Arne Algrøy i OBOS Fornebu.

Grunnundersøkelsene viste moderate funn av forurensede masser. Det er fundamentert med stålkjernepeler ned til noen og tjue meter på det meste. Bæresystemet er stål og betong, med plasstøpte kjellervegger og heissjakter.

De 102 leilighetene, med fra ett til fire rom, spenner fra 27 til 219 kvadratmeter. Flere av byggene fra ett byggetrinn til et annet er like, noe som Skanska utnyttet for alt det er verdt.

Erfaringsoverføring

− Flere av aktørene, både entreprenører og leverandører, går igjen fra trinn til trinn. Det er en stor fordel å oppnå synergieffekter, og derved slippe å starte opp på nytt med detaljer hver gang. Det blir bedre og bedre innarbeidet etter hvert som vi jobber oss gjennom bygg-ene, forklarer senior prosjektleder Øystein Tveter i Skanska, som også er prosjektleder for det pågående Oksenøya 3 mot nord.

Selv om det er to separate kontrakter med OBOS, har Skanska internt valgt å kjøre Oksenøya 2 og 3 som en organisasjon og ett prosjekt.

− Vi kjører blant annet felles verne-runder. Det er effektivt å organisere driften av de to prosjektene med i alt 11 bygg, når vi har større mulighet til å koordinere personell og aktiviteter, sier Tveter.

Slektskap til Oxenøen Bruk

De tre trinnene har noenlunde lik utforming, med gruppering av blokker som henvender seg mot solrike og åpne felles gårdsrom. Arkitektene har latt materialvalget i fasadene bringe tankene tilbake til Oxenøen Bruk, tegnet av den kjente arkitekten Magnus Poulsson på begynnelsen av 1920-tallet. Tegl, lys og mørk trepanel – stående og liggende − er blant materialene vi finner i fasadeutformingen.

Lyse teglfasader med kontrasterende gylne beslagsplater går ned mot en mørkere grå tegl på bakkenivå. Noen av vinduene består av gule beslag som skrår inn fra fasadene mot lysåpningene. Flere steder i fasadene fortsetter de mørke trepanelene som en brystning for balkongrekkverk og vinduer.

− Det er utvilsomt de komplekst utformede fasadene som har vært mest tidkrevende. Det er en miks av fasadeelementer med stående og liggende kledning, plater og beslagsfelt. Bortsett fra noen tegldragere har det vært lite å hente på å prefabrikkere fasadeelementer. Det blir det mye kapping og tilpasning, og ikke minst koordinering av alle fagene som jobber på fasaden, sier Tveter, som også nevner millimeterpresisjonen som krevdes for å få på plass panelbåndene som går rundt og ut på balkongene.

Stor tømrerjobb

Derfor ingen direkte ulempe at det på alle tre trinnene er samme rekkverksleverandør og blikkenslagerfirma. Av arbeider utført i egen regi har Skanska hatt de plasstøpte kjellerne og tømrerarbeid.

− På det meste har vi hatt en tømrerstyrke på mellom 30 og 40 personer på byggeplassen. Tømrerne, og de andre utvendige fagene, har løst de krevende oppgavene, oppsummerer Tveter.

Det siste trinnet på dette feltet blir bygget med standarden BREEAM-NOR Very Good. Når det står ferdig i løpet av første kvartal 2021, har Skanska overlevert i alt 285 leiligheter til OBOS Fornebu. Den samlede kontraktsummen, uten tillegg for endringer, har en verdi på rundt 700 millioner kroner.

− Vi har hatt et godt tverrfaglig team med oss. En av grunnene til at vi har lykkes er den åpne og gode dialogen vi har hatt med Skanska og resten av teamet, slår Algrøy fast.