Økonomisjef

Kruse Smith er en av Norges ledende privateide entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet ble etablert i Kristiansand i 1935, og har i dag rundt 850 ansatte i lokasjoner langs kysten mellom Oslo og Bergen med hovedkontor i Kristiansand. Konsernets omsetning i 2018 var cirka 4,3 MRD. Selskapet består av Kruse Smith Entreprenør AS og Kruse Smith Eiendom AS.

Kruse Smith Eiendom er en betydelig eiendomsaktør som utvikler prosjekter med sterkt fokus på å skape merverdi for kunder og samarbeidspartnere. Kruse Smith Eiendom har solid kompetanse innen prosjektledelse, konseptutvikling, prosjektutvikling innen næringsbygg, boliger og boligområder samt innsikt i finansieringsmodeller og byggherrerollen. Kruse Smith Eiendom er en stor aktør med eierskap i over 100 datter -og tilknyttede selskaper i region Øst, Vest og Syd.

Firma Kruse Smith
FylkeRogaland
Søknadsfrist10.06.2019

Vi søker etter en forretningsorientert og proaktiv økonomisjef med ansvar for Kruse Smith Eiendom. Du vil ha ansvar for økonomistyring, rapportering og controlling av selskapets prosjekter. Du er en viktig sparringspartner for administrerende direktør i Kruse Smith Eiendom og konsernets CFO.

Arbeidsoppgaver

 • Ha et tett samarbeid med administrerende direktør, regiondirektører og regnskapssjefen i Kruse Smith Eiendom
 • Bidra til utarbeidelse og oppfølging av Kruse Smith Eiendoms strategi, forretningsplan, mål og budsjetter
 • Tett oppfølging av prosjekter og ansvar for selskapets rapportering, samt datter -og tilknyttede selskaper
 • Være en aktiv controller som utfordrer prognoser
 • Vurdering og oppfølging av risiko- og mulighetsanalyser, investeringskalkyler og prosjektkalkyler
 • Hovedansvar for forretningsområdets rapportering (resultat, likviditet m.m.) og utarbeidelse av budsjetter
 • Finansiell oppfølging av prosjekter og tilhørende kontakt med banker
 • Medlem av ledergruppen i Kruse Smith Eiendom, og konsernets ledergruppe for Økonomi og Finans
 • Sørge for samarbeid på tvers i alle divisjoner, nivåer og prosesser i organisasjonen, samt delta i forbedringsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning innen økonomi og finans
 • Erfaring fra finansielle analyser knyttet til investeringer
 • Solid basiskunnskap innen controlling
 • Relevant erfaring fra operasjonelle aktiviteter, prosjektorganisasjoner og gjerne fra komplekse selskapsstrukturer
 • Solid forretningsmessig forståelse
 • Evne til å prioritere og kommunisere på en god måte, både skriftlig og muntlig
 • Erfaren bruker av Microsoft Office, herunder spesielt høy kompetanse i Excel

Personlige egenskaper

 • Kommersiell og resultatorientert med fokus på lønnsom vekst
 • Evne å jobbe strukturert i et stort konsern
 • Solid gjennomføringsevne
 • Strategisk, analytisk og løsningsorientert
 • Fleksibel og gode samarbeidsegenskaper
 • Tydelig og rådgivende i sin kommunikasjon, men evne til å lytte
 • Faglig og troverdig integritet med evne til å skape tillitt
 • Evne til å jobbe med endringsledelse på tvers i konsernet

Kruse Smith tilbyr en spennende rolle hos en solid, innovativ og framtidsrettet aktør. Du vil få gode muligheter til personlig vekst og utvikling i et solid fagmiljø. Rollen rapporterer til konsernets CFO og sitter i ledergruppen til Kruse Smith Eiendom og konsernets ledergruppe for økonomi og finans. Kontorsted er Forus, Stavanger, noe reising må medregnes.

Eventuelle spørsmål rettes til Visindi ved Siv Tone Hilde-Larsen, 916 56 109 eller Dag Vevatne, 916 56 111. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom ønskelig. Søknad og CV sendes via www.visindi.no snarest.

Søk her

Vis flere stillinger: