Økokrim vil vite om flere arbeidsulykker

Økokrim ber Arbeidstilsynet melde fra om flere nestenulykker. Hvert år blir 20.000 skadd og nærmere 50 mister livet i ulykker på norske arbeidsplasser.

Når saker ikke blir meldt til politiet, har det flere forklaringer, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim til Vårt Land. Ifølge Høviskeland kan det ha sammenheng med at inspektører fra Arbeidstilsynet kommer for nær bedriften eller byggeplassen de jevnlig inspiserer, eller at omveien om påtalemyndigheten og domstolene er lang. Seksjonssjef Trygve Dahl i Arbeidstilsynet innrømmer at tilsynet i stor grad har brukt andre virkemidler enn å melde saker til politiet.