Økokrim har vurdert risikoen blant annet i forbindelse med krigen i Ukraina. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB
Økokrim har vurdert risikoen blant annet i forbindelse med krigen i Ukraina. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB

Økokrim: Krigen gir økt risiko for korrupsjon

Krigen i Ukraina er blant det Økokrim mener øker risikoen for at norske selskaper kan bli innblandet i korrupsjon i utlandet.

Det kommer ifølge Dagens Næringsliv fram i trusselvurderingen som legges fram mandag.

Økokrim mener at norske selskaper som opererer i utlandet eller har tilknytning til utlandet, nå er ekstra utsatt for å bli innblandet i korrupsjon. Bakgrunnen for det er ressursknapphet over hele verden, fraktkrise og nye handelsruter på grunn av krigen i Ukraina, skriver DN.

– Når det er knapphet på en eller annen ressurs, enten et råstoff, eller for den saks skyld en myndighetstillatelse, så går korrupsjonsrisikoen opp, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Pandemisk utbredelse

Han betegner situasjonen i noen av landene som norske selskaper opererer i, som «en pandemisk utbredelse av korrupsjon».

Ifølge NRK mener Økokrim at den største utfordringen knyttet til flyktningsituasjonen som følge av krigen i Ukraina er at menneskesmuglere og andre kan utnytte sårbare flyktninger til prostitusjon eller tvangsarbeid.

Ufaglært arbeidskraft

Blant annet mener Økokrim at kriminelle aktører kan forsøke å utnytte sårbare arbeidstakere.

– Det er spesielt innenfor sektorer hvor det er behov for mye ufaglært arbeidskraft. Det er bygg og anlegg, det er renholdsbransje, og det er transportvirksomhet som særlig vil se dette, sier Pål Lønseth.

Fiskekrim

Ifølge VG peker Økokrim også på kriminalitet i fiskerinæringen som en av de aller største truslene – blant annet ved under- og feilrapportering av fangst.

– Fiskerikriminalitet er generelt vanskelig å avdekke. Det er lite objektive holdepunkter og lite automatiserte rapporteringspunkter. Det gjør at det krever mye av etterforskerne, sier Økokrim-sjefen.