Økokrim åpner sak mot Troms Kraft

Økokrim har besluttet å åpne sak mot Troms Kraft på grunnlag av en granskningsrapport som slakter selskapets ledelse.

– Det vises til den senere tids presseoppslag om gransking knyttet til Troms Kraft. Granskningsrapporten er innhentet av Troms politidistrikt og videreformidlet til Økokrim. Det er besluttet at Økokrim åpner sak i denne forbindelse. Utover dette vil Økokrim ikke på dette tidspunkt kommentere saken nærmere, opplyser Økokrims påtaleansvarlige, førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

Granskningsrapporten er omfattende og slakter selskapets ledelse. Styret i Troms Kraft stilte deretter sine plasser til disposisjon. Styreleder Odd Roger Enoksen, som fram til 2007 var olje- og energiminister for Senterpartiet i Jens Stoltenbergs andre regjering, sa til NTB tidligere denne måneden at styret kastet kortene for å skape ro rundt selskapet. Enoksen sa også at styret ikke gjorde dette for å løpe fra sitt ansvar.

Granskningsrapporten ble bestilt av eierne Troms fylkeskommune og Troms kommune og avslørte blant annet at administrerende direktør Oddbjørn Schei arbeidet for å påvirke Sp politisk.

Senterpartiet fakturerte Troms Kraft for 200.000 kroner. Økokrim bøtela senere Troms Kraft for denne partistøtten som ble gitt under valgkampen i 2009. Troms Kraft hevdet da at selskapet ikke visste at pengene skulle gå til Sp.