ØkoBygg lanserer miljøportal

Med lanseringen av portalen okbygg.no håper ØkoBygg å skape den ledende kunnskapsportalen for miljøriktige løsninger i byggenæringen.

-Hensikten med å OKBygg er å gi innsikt, forståelse og kunnskap til alle aktører i næringen, myndigheter, forbrukere og presse, om løsninger som er lønnsomme og miljøeffektive, sier informasjonsleder i ØkoBygg, Stig Fossum. ØkoBygg vil invitere hele næringen til et felles samarbeid om portalen, hvor hensikten er kunnskapsredning om miljøvennlige tiltak, forskrifter, nyheter og prosjekter som har satt bærekraftig utvikling på dagsordenen. OKbygg er spesielt designet og utviklet med tanke på at man skal vise BAE-næringen at miljøfokus har store og betydelige fordeler, ikke bare økonomisk men også for byggeskikk, avfallshåndtering, materialbruk, de ansattes helse og trivsel samt fremtidens infrastruktur. -Portalen retter seg i første rekke mot bedrifter, myndigheter og enkeltmedarbeidere, men også sentrale myndigheter, kommuner, fylker, forbund, media og privatpersoner kommer til å ha glede av innholdet. Vi satser på en lettfattelig, informativ og opplysende redaksjonell linje, hvor fokus hele tiden skal vinkles løsningsorientert, sier programleder i ØkoBygg, Erik Hammer. Hammer nevner videre at siden, som den fremstår i dag, har ingen kommersielle interesser, og åpner derfor for at bedrifter, organisasjoner eller forbund som vil presentere en miljøsunn løsning, gis mulighet for dette vederlagsfritt i form av bannerannonsering.