– Veidekke legger bak seg et begivenhetsrikt kvartal, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson. Foto. Bård Gudim

Økning for Veidekke

Veidekke omsatte for 10,2 milliarder kroner i andre kvartal, mens resultatet før skatt endte på 501 millioner kroner.

Dette kommer frem i en børsmelding torsdag morgen.

Ved utgangen av kvartalet hadde entreprenørvirksomheten ordrereserver på 35,9 milliarder kroner. Resultatet per aksje for total virksomhet i andre kvartal var 3,1 kroner (IFRS).

– Veidekke legger bak seg et begivenhetsrikt kvartal. Produksjonen er opprettholdt på tilnærmet normalt nivå på tross av restriksjonene for å hindre koronasmitte, vi har omsatt for mer og levert bedre resultater enn i fjor, og vi har vunnet nye oppdrag som vi gleder oss til å ta fatt på i månedene fremover. Jeg retter en stor takk til medarbeiderne våre, som har møtt utfordringer med profesjonalitet, fleksibilitet, kreativitet – og hjerte for faget og for Veidekke, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i meldingen.

– I første halvår gjorde vi noen viktige valg om hvem Veidekke skal være, og hvordan vi best ruster oss for fremtiden. Vi besluttet å samle de norske anleggs- og industrivirksomhetene i ett virksomhetsområde, Veidekke Infrastruktur. Med hele bredden av anleggsfaglige kompetanser i samme struktur, kan vi nå møte store anleggskunder på en bedre koordinert og mer effektiv måte, legger Bengtsson til.

Han peker på at de siden november har arbeidet med å finne en ny eierstruktur for eiendomsvirksomheten, og i juni konkluderte styret med salg.

– Dermed avslutter vi en fokusert og effektiv prosess til planlagt tid og med et godt resultat. Når salget er sluttført i september, står Veidekke som en rendyrket entreprenør, med en god finansiell stilling og med sterke posisjoner i de skandinaviske markedene, sier Bengtsson.

– Etter alt å dømme vil pandemien prege samfunnet i de kommende kvartalene, og ennå vet ingen helt hvilke følger den vil få. I denne situasjonen fokuserer Veidekke på å bli enda bedre på det vi kan best: Å utvikle og gjennomføre lønnsomme entreprenørprosjekter på en kostnadseffektiv måte, i nært med kunden, påpeker Bengtsson.

Konsernets samlede omsetning på NOK 10,2 milliarder i andre kvartal er på nivå med samme periode i fjor. Mens entreprenørvirksomheten og eiendomsvirksomheten økte omsetningen, falt omsetningen i industrivirksomheten med 22 prosent. Ifølge meldingen skyldes omsetningsfallet i Industri hovedsakelig at det blir utført betydelig mindre reasfaltering av det offentlige veinettet i Norge.

Konsernets resultat før skatt i andre kvartal var 501 millioner kroner, mot 451 millioner i fjor. I entreprenørvirksomheten var resultatet 297 millioner kroner, mot 251 millioner i andre kvartal i fjor, og alle entreprenørvirksomhetene økte resultatet. I eiendomsvirksomheten var resultatet 138 millioner kroner, mot 111 millioner i fjor, etter godt salg i Norge og delsalg av prosjekt i Sverige. Industrivirksomhetens resultat på 80 millioner kroner, ned fra 108 millioner i fjor, er preget av volumnedgang og prispress i asfaltvirksomheten.

Entreprenørvirksomheten fikk nye ordrer til en verdi av 9,9 milliarder kroner. Ordrereserven på 35,9 milliarder er på samme nivå som i fjor. To tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

– Ved utgangen av andre kvartal utgjorde netto rentebærende gjeld 2,9 milliarder kroner, inkludert gjeld i borettslag, og ledige lånerammer utgjorde 5,3 milliarder. Veidekke har god finansiell fleksibilitet fremover. Konsernet vil i andre halvår tilpasse finansieringen til ny struktur etter utskillelsen av eiendomsvirksomheten, skriver selskapet i meldingen.

Omsetningen i første halvår 2020 utgjorde 19,2 milliarder kroner, mot 18,6 milliarder i første halvår 2019. Veksten kom i den svenske anleggsvirksomheten og byggvirksomhetene i Göteborg og Skåne. Resultatet for første halvår var 484 millioner kroner, mot 431 millioner i fjor.

– Forbedringen på tolv prosent kan i hovedsak tilskrives anleggsvirksomhetene, melder selskapet.

Det ble rapportert 79 skader i andre kvartal, hvorav to alvorlige. Samlet H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) i andre kvartal var 4,7, mot 4,0 i foregående kvartal og i andre kvartal 2019. Sykefraværet utgjorde 4,7 prosent, mot 4,1 prosent i foregående kvartal og 3,8 prosent i andre kvartal i fjor. Korttidsfraværet var tilbake på normalt nivå mot slutten av kvartalet, etter å ha økt tidlig i kvartalet som følge av covid-19-pandemien.