Byggma-konsernsjef Geir Drangsland. Foto: Byggma
Byggma-konsernsjef Geir Drangsland. Foto: Byggma

Økning for Byggma

Byggma-konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2022 på 86,1 millioner kroner mot 53,6 millioner i samme periode i 2021. Driftsresultatet ble på 80,9 millioner mot 50,9 i samme periode i 2021.

– Utviklingen i driftsresultat i 1. kvartal 2022 er høyere i alle segmenter sammenlignet med samme periode i 2021, skriver selskapet i en børsmelding.

Byggmakonsernets salgsinntekter i 1. kvartal 2022 ble 700,3 millioner kroner som er 140,6 høyere enn tilsvarende periode i 2021.

– Utviklingen i salgsinntekter i 1. kvartal 2022 er positiv i alle segmenter sammenlignet med samme periode i 2021, legger selskapet til.

– Salg av nye boliger i det norske markedet viser i første kvartal 2022 en negativ utvikling på -8 prosent mot tilsvarende periode i 2021. Igangsettelse av nye boliger første kvartal viser en økning på 2 prosent mot tilsvarende periode i 2021. Eneboliger har en nedgang med -18 prosent på salg og -16 prosent på igangsettelser, småhus har en nedgang på igangsettelse med -11 prosent og salg med -32 prosent. Trenden forsterker seg i mars med en nedgang på igangsettelse med -33 prosent mot mars 2021. Byggma overvåker markedet fortløpende, da dette er en viktig arena for selskapet. Nedgang i salget i 1. kvartal og trenden på igangsettelse i mars 2022 kan medføre lavere aktivitet i slutten av 2. kvartal 2022 og ut året, men antas å ligge på cirka 26 000 enheter for 2022. Imidlertid opplever vi fortsatt høy aktivitet på næringsbygg og offentlig bygg. ROT-markedet forventes å være stabilt og på nivå med 2021. Usikkerheten fremover er hvordan markedet vil respondere på den relative høye prisveksten på blant annet energi/trelast/byggevarer. I tillegg kan renteutviklingen påvirke aktiviteten i nybygg- og ROT markedet Krigen i Ukraina vil også påvirke markedet med faktorer som tilgang på råstoff, energi og økte priser på import, skriver selskapet.

De peker videre på at de opplever fortsatt en stabil etterspørsel etter Byggma ASA sine produkter utenfor Norge.

– Markedsutviklingen har ført til at innsatsfaktorer til flere av segmentene blir betydelig dyrere. Byggma har varslet prisøkninger med virkning fra 1. april 2022. Konsernledelsen følger situasjonen løpende for å kunne gjennomføre kostnadsreduksjoner som følge av et eventuelt lavere aktivitetsnivå. For å sikre videre vekst er satsing på salg av konsernets produkter utenfor Norge en viktig del av Byggma sin strategi, heter det i meldingen.