Økern Portal vant pris for sitt grønne tak

Økern Portal ble i forrige uke tildelt Scandinavian Green Roof Award.

Prisen gis årlig til det beste grønne tak prosjektet i Norge, Sverige, Finland og Danmark, skriver Norsk forening for grønn infrastruktur i en pressemelding.

– Økern Portal skiller seg klart ut som vinneren med hensyn til kvalitet og oppfyllelse av vurderingskriteriene: biologisk mangfold, økologisk bærekraft, overvannshåndtering og klimatilpasning, innovativ design, verdi som oppholdsarealer og biophilic design kvalitet, sier Henrik Aspegren, Styreleder for Scandinavian Green Infrastructure Association i meldingen.

Det er Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) som eier Økern Portal. Forvaltningsdirektør i OPF, Richard Groven, forklarer at visjonen for prosjektet er å skape et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø, og at taket er kanskje det fremste eksempelet på dette.

Taket måler om lag 7.000 kvadratmeter og inneholder blant annet løpebane, tuftepark og bikuber. Det er satt av hele 5.000 kvadratmeter til dyrking av frukt, urter og grønnsaker. I tillegg er det åpent for alle.

Scandinavian Green Roof Prize ble initiert i Malmö kommune i år 2000 i forbindelse med etablering av Scandinavian Green Roof Institute. Siden, har prisen blitt tildelt prosjekter som bruker takarealer på innovativt vis.

Dark Design Group ved DARK Arkitekter, Lark Landskap, og Zinc interiør står bak arkitektur, utforming av landskap og takpark, samt interiør i alle fellesarealer og hos enkelte av byggets leietakere, opplyser foreningen.

Prisen vil overleveres fysisk ved et arrangement på Økern Portals grønne tak senere i år. I tillegg til Scandinavian Green Roof Prize ble prosjektet kåret med DOGA prisen onsdag 16. mars i år.