Øker trykket på Melkøya

Oppstarten av prosessanlegget Hammerfest LNG på Melkøya går inn i sin siste fase.

Uttesting av prosessanlegget Hammerfest LNG på Melkøya går nå inn i sin siste fase før oppstart.

Flere tester gjøres før anlegget kan begynne produksjonen av flytende naturgass (LNG). Ved hjelp av LNG som kom på skip til Melkøya, økes trykket i deler av prosessanlegget.

Opptrykkingen skjer trinnvis i systemene for CO2-fjerning, gasstørking, kvikksølvfjerning og til slutt i kjøleanlegget for produksjon av LNG.

- Vi starter opp så mange systemer som mulig før vi tar inn gassen fra havbunnsanleggene, sier oppstartsleder Sigrun Hugøy i Snøhvits driftsorganisasjon.

Gassen i rørledningen fra feltet står nå helt inn til væskefangeren - det første behandlingspunktet i Melkøya-anlegget. Gjennom den første oppstartsfasen skal gassen føres gjennom væskefangeren og til høytrykksfakkelen for avbrenning.