Illustrasjonsfoto.

Øker Nye Veiers portefølje kraftig - avklaring om «Nye baner» i vår

– Vi velger nå å gi Nye veier 11 nye strekninger. Samtidig tar vi sikte på å overføre Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 til Nye Veier. Det vil være historisk om et veiselskap ender opp med å bygge ut jernbane.

Det sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en melding i forbindelse med fremleggelsen av NTP for perioden 2022 - 2033.

Følgende veistrekninger blir nå en del av porteføljen til Nye Veier:

* E6 Otta–Dombås

* E6 Åsen–Steinkjer

* E6 Selli–Asp

* E6 Sørelva–Borkamo

* E6 Nordkjosbotn–Hatteng

* E6 Olderdalen–Langslett

* E16 Høgkastet–Skaret

* E136 Dombås–Vestnes,

* Rv. 25 Hamar–Løten

* Rv. 13 Skare–Sogndal

* Rv. 4 Hunndalen (Gjøvik)–Mjøsbrua.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD.

– Med disse prosjektene øker vi porteføljen til Nye Veier kraftig. De får flere strekninger å jobbe med, og velge mellom. De er allerede i arbeid i store deler av landet, men nå styrker vi nærværet deres flere plasser. Det vil styrke selskapet og bidra til å gi oss mer vei for fellesskapets penger, sier Hareide.

Nye veier gleder seg

Administrerende direktør Anette Aaanesland i Nye Veier, sier Nye Veier gleder seg til å ta fatt på oppgavene som er synligjort i dagens fremleggelse av NTP.

– For et selskap som kun har eksistert i fem år, er denne veksten i utbyggingsporteføljen svært gledelig. Nå har vi utbyggingsprosjekter av ulike karakter over absolutt hele landet. Dette er gledelig og viktig for vår posisjon som et nasjonalt samferdselsselskap, sier Nye veier-sjefen.

 – Vi får nå muligheten til å vise at vi også kan levere på andre prosjekter enn de vi til nå er kjent for. Vår modell kan også brukes for å få mest mulig oppgradering, rassikring og sikker vei for pengene, tilføyer Aanesland. 

Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.Foto: Nye veier.

Overføring av Ringeriksbanen

I tillegg til nye veistrekninger tar regjeringen som kjent sikte på å overføre Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, til Nye Veier.

– Vi ønsker at Nye Veier skal få dette prosjektet. Selskapet mener selv det er mulig å bygge ut prosjektene med lavere kostnader og økt nytte. Dersom de skal bygge jernbane for første gang, vil selskapet være avhengig av god jernbanekompetanse. De må samarbeide med Bane NOR slik de har med Statens vegvesen i veiprosjektene. Vi håper på en endelig avklaring i løpet av våren, sier samferdselsministeren.

–I tillegg til de mange veiprosjektene, ser det ut til at vi også skal få ansvaret for et omfattende fellesprosjekt, med jernbane og firefelts vei. Det er definitivt en tillitserklæring, kommenterer Anette Aanesland i Nye Veier.

Nye Veier velger oppstartstidspunkt

Nye Veier er et selskap underlagt Samferdselsdepartementet. Selskapet avgjør selv når de starter opp de enkelte prosjektene, står det i meldingen.

Nye Veier får en årlig sum over Samferdselsdepartementets budsjett, som de selv fordeler mellom strekningene som inngår i porteføljen. For 2021 var summen 5,8 milliarder kroner.