Økende tro på bedret økonomi - men hva skjer når rentene stiger?

Gjenåpningen av landet går fremover i takt med nedgangen i smittebildet. Det gir folk flest økende tro på en bedre økonomi både for dem selv, men ikke minst også for landet som helhet. Spørsmålet er hvordan en økende rente i tiden fremover vil påvirke dette bildet.

Smittetrenden har nå vært synkende for landet som helhet over en lengre periode. Det er lenge siden vi har sett så lave smittetall som nå, og dette vil sørge for at gjenåpningen av landet sannsynligvis vil gå som planlagt. Dette er noe vi har merket på kroppen allerede. Det er stadig flere ting som blir «lov» og de sosiale møteplassene åpnes sakte, men sikkert opp igjen. Etter hvert vil en mer normalisert hverdag også nærme seg innen næringslivet. Det er fortsatt bruk av hjemmekontor som gjelder for de fleste som har mulighet til dette, men mye taler for at det i tiden etter ferien vil bli en mer normal hverdag her også. Vi får mer folk på kontorene, på kollektive transportmidler og ikke minst vil felles sammenkomster, kurs og konferanser igjen blir en del av hverdagen på arbeidsplassen. Det er det definitivt mange som ser frem til.

Ved at stadig flere får tatt sine vaksinedoser og at vi er i ferd med å ta hverdagen tilbake innen de fleste fronter, vil også bidra til å skyte fart i den delen av økonomien som har vært mest rammet av pandemirestriksjonene. Dette vil definitivt også bidra til å skyte fart i landets økonomi og vi kan gå fra at ulike støtteordninger holder liv i ulike bransjer til at inntjeningen igjen vil øke og at vi får en mer normalisert finansiell situasjon også. Det betyr at stadig flere også har forventninger om en stadig bedre økonomi for landet totalt sett Det vil det helt klart også bli når landet åpner opp igjen. Etter en så lang og spesiell nedstengning av store deler av landet vil man nå fremover virkelig kunne få en oppblomstring i økonomien, som man ofte ser etter lengre og tunge nedgangstider og dramatiske konsekvenser som kan lamme både land og kontinenter.

Det at stadig flere av oss nå forventer en bedring i økonomien, både for dem selv og hele landet, vil dermed kunne føre til en opptur også for byggenæringen. Prosjekter som er lagt i skuffen vil igjen kunne bli trukket frem og det at flere kommer tilbake i en kontorjobb-situasjon vil kunne skyte ny fart innen denne delen av sektoren. Her vil vi nok også kunne se noen mer varige utslag, men at flere vil komme tilbake på en vanlig kontorjobb og sine faste plasser er selvsagt noe som vil komme til å skje. Og selv om store deler av byggenæringen har opprettholdt et overraskende høyt nivå innen aktiviteten samlet sett, taler det aller meste for at dette som nå skjer ytterligere vi øke etterspørselen etter flere tjenester.

Det store usikkerhetsmomentet fremover er hvordan renteutviklingen vil påvirke oss. Vi er blitt vant med et rekordlavt rentenivå de senere årene, og dette ble ytterlige forsterket når koronapandemien kom inn, og rentenivået i realiteten har vært nede på null. Med en bedring i økonomien vil rentene stige. Det er et selvsagt faktum ved at økonomien kommer seg, og i så måte i utgangspunktet et positivt tegn på landets totale økonomiske situasjon. Ulempen er usikkerheten dette bringer med seg for de som skal gjennomføre investeringer og de som allerede har kjøpt dyrere boliger enn de kanskje burde. Forhåpentligvis har vi en situasjon der dette er regnet inn for de aller fleste. Det kan jo ikke komme som noen overraskelse at rentene skal opp igjen, og sannsynligvis kommer den første hevingen i september. Dette bør da være priset inn i forventingene hos folk, men når først rentebanen skal stige og vi får flere sammenhengende rentehevinger kan vi se noen effekter av dette. Hvor sterk effekten faktisk blir, gjenstår å se.