Øglændkvartalet

SjoFasting

SjoFasting

Skanskalogo

Skanskalogo

Prosjektil

Prosjektil

Mlogo

Mlogo

Forcit

Forcit

Swecologo

Swecologo

SandnesTak

SandnesTak

SimexRør

SimexRør

LieVentilasjon

LieVentilasjon

Seabrokers

Seabrokers

Heskje

Heskje

SinusElektro

SinusElektro

JKElogo

JKElogo

Like inntil jernbanen i Sandnes sentrum har Skanska reist et boligkompleks med 65 boenheter på åtte etasjer.

Fakta

Sted: Sandnes

Prosjekttype: Nybygg boliger og næring

Bruttoareal: 9.665 kvadratmeter, inkludert parkering og næring

Byggherre: Øglændhuset AS, ved Scandinavian Poperty Group

Totalentreprenør: Skanska Norge

Kontraktssum eks. mva.: 195 millioner kroner

Byggherreombud: Prosjektil

Arkitekt: Sjo Fasting

Landskapsarkitekt: Sweco

Rådgivere: RIB, RIVA, RIBfy: Sweco l RIA: Brekke & Strand l RIGm: Multiconsult l RIBr: Branncon l Besiktigelse, rystelsesmåling: Forcit Consulting

Tekniske entrepriser: Rør: Simex Rør l Ventilasjon: Lie Ventilasjon l Elektro: Sinus Elektro

Underentreprenører: Tømrer: Jærmester l Heis: Kone l Spunt og peling: Seabrokers l Grunnarbeid: Stangeland Maskin l Stikking: Stitek l Prefab: Norsk Spennbetong l Montasje: Betong og Anlegg l Stillas: Alustar l Mur og flis: Murmester Heskje l Blikkenslager: Habi l Solskjerming: Atum l Parkett: Bo Andren l Betonggulv: Oltedal Golv l Maler: RMB Malerservice l Taktekking: Sandnes Tak l Sedum: Bergknapp l Trapper og rekkverk: Trappeteknikk l Kjøkken: JKE Design Multiform l Lås og beslag: Låssenteret l Byggrenhold: R&K Service l Avfallshåndtering: Norsk Gjenvinning l Landmåling: Terratec l Elektrisk infrastruktur: Nettpartner

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien.

Togskinnene går tvers gjennom sentrum, og legger til dels premisser for hva som er mulig i Sandnes. For Skanska betød dette at prosjektet trengte jernbanevakt hver gang noe skulle løftes innenfor en radius på 20 meter fra senter jernbaneskinne. Det eneste som skiller prosjektet fra skinnene er en ordinær bygate.

Navn med en historie

Øglændkvartalet er et hesteskoformet boligkompleks, og dekker, som navnet sier, et kvartal. Prosjektet er reist på tomten etter et gammelt Øglænd-bygg, som rommet damekonfeksjon, herrekonfeksjon, barneklæravdeling, parfymeri, med mer. Der var supermarked i kjelleren og en stor kafeteria på toppen. Øglænd-bygget var litt eksklusivt, og for lokalkjente gir navnet fortsatt positive assosiasjoner.

Vel tilpasset

Første etasje rommer næringslokaler, derfra og opp er det boliger. Bygget er reist på en parkeringskjeller, støpt av vanntett betong. Store deler av Sandnes sentrum ligger på utfylt masse, og saltvannet står høyt i grunnen.

Råbygget består av stedstøpte vegger og dekker, med bærende stål i randsoner. Fasadene er dekket med kledning som kler industribyen, den tidligere teglsteinsbyen Sandnes. Her er en fin variasjon mellom rød teglstein, aluminium og enkelfals, liggende panel.

Grønn lunge

Leilighetene varierer i størrelser fra 30 til 140 kvadratmeter. Innvendige vegger er blanding av stedstøpte skillevegger og gipsvegger. Oppvarmingen av boligene er ved fjernvarme, varmen fordeles via rør i gulvene i oppholdsrom. Også forbruksvannet varmes opp via fjernvarme, det sparer blant annet beredere i hver boenhet.

To av bygningskroppene er åtte etasjer høye, de øvrige er fem. Utvendige tak er plasstøpt på hele prosjektet, men på de lavere blokkene, 50 prosent av leilighetsbyggene, er taket dekket med sedum.

– Når beboerne i høyblokkene ser utover, opplever de tepper av grønn vegetasjon midt i byen. Tidligere i år gjorde det seg godt, med et fantastisk fint fargespill, beskriver Skanskas prosjektleder Morten Hetland.

Han er godt fornøyd med den grønne takløsningen.

– Eksisterende ledningsnett er ikke lenger dimensjonert for nedbørsmengdene som oppstår, og ikke minst gjør det seg med grøntinnslag i sentrumskjerner hvor det er smått med grønne lunger. Med et grønt tak får en mulighet for å få et areal som skiller seg ut, positivt, sier han.

Arbeidet startet i årsskiftet 2019 – 2020, da de begynte å rive det eksisterende bygget.

I ett år pumpet pumper sjøvannet ut av byggegropen.

– Vi var forberedt på dette, så det var ingen utfordringer knyttet til vannet. Grunnentreprenøren vår, Stangeland Maskin, etablerte et renseanlegg som filtrerte vannet før det ble sluppet ut på nettet, forklarer prosjektets leder.

Det var en trang riggplass, som ga noen utfordringer.

– Ja, riggplassen var en utfordring fra dag én. Opprinnelig var veien mellom riggplass og prosjektet åpen. Vi laget en fotgjengerpassasje for å sluse gjennom folk, så er det alltid lastebiler, arbeidsfolk og heising tett på. Men det handler om å være fremoverlent i planleggingen, og ikke minst når det gjelder HMS-oppfølingen. Den har vært vår førsteprioritet gjennom hele prosjektet. Og fordi vi måtte ha jernbanevakt hver gang vi skulle ha et løft i høyden, for å se til at løftet ikke overskrider tillatt sektor, har vi planlagt løft og byggingen ut fra når vi har hatt jernbanevakt, forteller Hetland.

Strukturert prosjekt

I god tid samlet totalentreprenøren alle underentreprenørene og utformet en LEAN-fremdriftsplan.

– Det var viktig at alle ble omforent med tanke på produksjon og hvordan oppgavene skal løses. Vi har gode erfaringer fra LEAN, og vil bruke systemet igjen. I et slikt prosjekt er vi gjensidig avhengige av hverandre, da er det avgjørende å være samkjørte. Når alle er ansvarliggjort for sin fremdrift og tidspunktene er avklart tidlig, unngår vi diskusjoner i ettertid fordi alle var med på å ta avgjørelsene, sier han.

– For underentreprenørene er det også en klar fordel med tanke på bestillingene. Rørleggeren kunne for eksempel bestille varene et halvt år i forvegen. Det øker sikkerheten og senker skuldrene, og har nok spart mange for mye frustrasjon, beskriver prosjektlederen fra Skanska.

Likevel er det ikke alltid alt går som planlagt hele tiden.

– Det kan skyldes leveranseproblemer eller annet. Men bank i bordet, vi har i hovedsak holdt planen, og vi har nådd leveransedatoen, sier han.

Skanska har egenproduksjon på betongstøpen. Da den pågikk på sitt heftigste, ble en av arbeiderne diagnostisert med korona i løpet av en helg. Den påfølgende mandagen måtte hele gjengen i karantene. Heldigvis var ingen av dem smittet. Da fikk de en ukes utsettelse på ferdigstillingen av prosjektet.

– Vi har vært 100 arbeidere her på det meste, og i hovedsak sluppet unna. Jeg føler vi har vært heldige, forklarer Hetland.

Prosjektet har imidlertid merket pandemien via andre ledd, som mannskaps- og materialmangel, og svikt i forsyningskjeden. De har lyktes å komme i mål ved å omprioritere.

Når enden er god

Byggherre er Øglændhuset AS, som hovedsakelig er eiet av Oslo-baserte Scandinavian Property Group. Samarbeidet med dem har i stor grad blitt gjennomført via videomøter, og prosjektlederen beskriver det som et utrolig bra samspill.

– Pandemien har gitt utfordringer, men vi har også lært mye, som nye arbeidsformer og samspill. Alt i alt har dette vært et kjempebra prosjekt, beskriver han, og avslører at Skanska ikke var den første totalentreprenøren knyttet til prosjektet. Prosjektet var opprinnelig i utvikling gjennom samspill mellom byggherren med annen totalentreprenør, men byggherre kom ikke i mål og kontaktet Skanska.

– Vi laget et utspill som gav mer salgbart areal ut fra samme tomten og endte opp med avtalen. Vi leverte til avtalt dato og alle mann er fornøyd, legger prosjektlederen til.