Offentlige anskaffelser – et system under rivende utvikling

StedOslo, Norge
ArrangørNBEF og TFSK
Fra06.10.2015
Til07.10.2015
TidspunktTirsdag kl 9.00 - onsdag kl 16.30

Forelesere:
Professor dr juris Lasse Simonsen
Arne Scott, advokat og partner i Pacta Advokatfirma AS

Nyheter:
– Forenklinger i anskaffelsesregelverket som trådte i kraft 1. juli 2015

– Pressemelding 8. juli 2015: Regjeringen beslutter å fjerne forhandlingsforbudet for anskaffelser under EØS- terskelverdiene

– Forslag til nye anskaffelsesregler over og under EØS-terskelverdiene

I dette kurset vil det for øvrig bli satt fokus på:
– En grundig forståelse av hva anskaffelsesreglene går ut på

– Den praktiske anvendelsen av reglene

– De problemene som kommunene står overfor

– Hvilke muligheter gir regelverket for fleksibilitet

–Oversikt over de ulike anskaffelsesmodellene

– Håndteringen av forhandlet prosedyre

– Hvilke krav som stilles til partene

Målgruppe:
Kurset er utformet med tanke på alle som er involvert i det offentliges innkjøp av varer og tjenester, og inngåelse av bygge- og anleggskontrakter. Dette gjelder enten de er ansatte eller engasjerte av kommuner, staten eller offentligrettslige foretak. På samme måte er kurset rettet inn mot alle de som på leverandørsiden deltar i utarbeidelsen av tilbud og er med under gjennomføringen av konkurransen.

Hvis ønskelig kan TFS på vegne av Advokatforeningens medlemmer, sende inn kursdokumentasjon og deltakerliste for godkjenning av kurstimer.

Påmeldingsfrist: 10. september 2015

Program og påmelding