OECD maner til forsiktig bruk av oljepengene

OECDs rapport om norsk økonomi slår fast at faren for overoppheting er stor. Regjeringen anbefales å bruke mindre oljepenger enn handlingsregelen tilsier på neste års statsbudsjett.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) la tirsdag fram sin rapport om norsk økonomi. OECD er positiv til Norges forvaltning av oljeformuen, men mener bruken av oljepenger bør ligge lavere enn 4 prosent av oljefondet fra budsjettet for 2008. Regjeringen bør i tillegg vurdere å innføre en regel som begrenser de totale utgiftene på statsbudsjettet, heter det i rapporten. Noen av utfordringene i norsk økonomi er å sikre tilgang på arbeidskraft og møte eldrebølgen i framtiden. OECD uttrykker bekymring over det høye sykefraværet og den høye andelen uføretrygdede i Norge. Finansminister Kristin Halvorsen (SV) utelukker ikke at regjeringen kommer til å bruke mindre enn 4 prosent av oljefondet som handlingsregelen tilsier. Jeg kan si at det er lite sannsynlig at vi kommer til å bruke mer enn 4 prosent. Men nivået avgjør vi når vi behandler budsjettet for 2008. Vi har ikke mangel på penger, men mangler arbeidskraft på mange områder, sier hun.