Odd Johansen tar over som prosjektleder for rv 4 og E16 Valdres. Foto: Per Kollstad

Odd Johansen tar over som prosjektleder for rv 4 og E16 Valdres

Den erfarne veibyggeren Odd Johansen tar over som prosjektleder for riksvei 4 og E16 Valdres.

– Jeg er en utålmodig veibygger som trives best når jeg hører lyden av gravemaskiner. Nå håper jeg rviksvei 4 Hadeland snart kommer seg ut av rundkjøringen, sier Johansen til vegvesen.no.

Johansen har 26 år bak seg i Statens vegvesen. Han kommer fra stillingen som prosjektleder for Fellesprosjektet Ringeriksbanen. Før det var han prosjektleder for E134 Gvammen-Århus i Seljord.

58-åringen flyttet til Kristiansand og jobb på Vest-Agder vegkontor i 1987. Johansen jobbet med bruvedlikehold, og ble etter hvert vedlikeholdsansvarlig for bruer i fylket. Han har også jobbet med vedlikehold og bygging av tunnel både i Vegvesenet og i Jernbaneverket. Johansen var blant annet med og bygde Jarlsbergtunnelen under Tønsberg på Vestfoldbanen. Han har også noen år bak seg som konsulent.

- Jeg har jobbet utenfor Vegvesenet akkurat så lenge at jeg ser hvor bra det er å være ansatt i veietaten. Vegvesenet har en meget kompetent byggherreorganisasjon, sier Johansen han i meldingen.

Han har et godt inntrykk av rv.4-arbeidet etter at han deltok på en intern kvalitetssikring av planene for etappe 2 på Hadeland.
- Her er det mange som har gjort en god jobb i planleggingen av et godt prosjekt. Nå venter vi bare på at Stortinget skal få opplegget for finansiering til vedtak, sier Johansen.

Formelt tar Johansen over som prosjektleder 1. mai. Nå gleder han seg til å bli kjent med staben på Roa og i Valdres. Therese Høy sluttet som prosjektleder 1. februar. Per Magne Hagemoen har fungert som prosjektleder i mellomperioden. Høy skal over i ny stilling i Magna prosjekt som jobber med prosjektledelse.

- Jeg er takknemlig for den verdifulle erfaringen jeg har fått i Vegvesenet. Det har vært interessant å jobbe tett med utviklingen av rv. 4 og E16, sier Høy.