Olje og energiminister Tord Lien. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Oda-utbygging gir mer enn 4 milliarder til norske leverandører

Utbyggingen av Ula-satellittfeltet Oda blir 40 prosent billigere enn antatt, og vil gi om lag 4.400 årsverk fram til feltet er utbygd i 2019.

Det går fram av plan for utvikling og drift (PUD) av Oda som olje og energiminister Tord Lien (Frp) mottok onsdag. Oda-feltet skal være ferdig utbygd i 2019 og inneholder utvinnbare reserver på 7,6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (48 millioner fat).

Operatøren Centrica Norge anslår utbyggingskostnadene til 5,4 milliarder kroner.

– I samarbeid med partnerne og solide leverandører har vi jobbet fram et av de mest robuste prosjektene på norsk sokkel også i en tid med lave olje- og gasspriser, sier administrerende direktør Dag Omre i Centrica Norge.

Norske leverandører

Centrica antyder at mer enn 80 prosent av kontraktsverdiene i prosjektet vil gå til norske leverandører. Dermed ligger det an til norske kontrakter på over 4 milliarder kroner i denne feltutbyggingen.

– Dette er gledelig både med tanke på arbeidsplasser og verdiskapning i Norge. Det viser at forbedringsarbeidet i leverandørindustrien nytter, sier Tord Lien.

Han sier seg glad for å ha mottatt utbyggingsplan for det femte satellittfeltet på norsk sokkel i år der feltutvinningen øker.

– Slike utbygginger gir gevinst på flere områder ved at de skaper verdier fra selve funnet, fra feltet de kobles til og ved å bevare infrastruktur som gir muligheter for enda flere satellittutbygginger i fremtiden, sier Lien.

Gjenvinner

Oda ligger rundt 13 kilometer øst for Ula-feltet og 250 kilometer fra land. Oljefeltet ble oppdaget i 2011 og gikk tidligere under navnet Butch. Det blir utbygd med en brønnramme på havbunnen, og i undervannstilkoblingen til Ula-plattformen gjenbrukes materiale fra tidligere infrastrukturer. Oljen blir eksportert til Teesside-terminalen i Nord-England via Ekofiskplattformen.

Oda-utbyggingen er det første operatørskapet for britiske Centrica, som er medeier på 40 lisenser på norsk sokkel. Centrica har en eierandel på 40 prosent i Oda. De øvrige partnerne er Suncor Energy Norge (30 prosent), Faroe Petroleum (15 prosent) og Tullow Oil Norge (15 prosent).