Oda på Liertoppen Vest

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFra venstre daglig leder Morten Hotvedt i Eneo Eiendom, prosjektsjef Steffen Schultz-Boysen i Oda Norway, Panelbyggs prosjektleder for HMS og drift, Magnus Angell, daglig leder i Panelbygg, Martin Schinnes og prosjektleder Joacim Bøvolden i Panelbygg. Foto: Trond Joelson
EneoEiendom

EneoEiendom

Panelbygg

Panelbygg

Arkitektkompaniet

Arkitektkompaniet

Nlogo

Nlogo

WillArentz

WillArentz

EMteknikk

EMteknikk

Straye

Straye

ThunbergEntreprenør

ThunbergEntreprenør

FasadeConsult

FasadeConsult

Pronex

Pronex

Abicon

Abicon

Dpend

Dpend

Assemblin

Assemblin

Kjeldaas

Kjeldaas

Mjøndalen

Mjøndalen

Protanlogo

Protanlogo

Thermalogo

Thermalogo

LoeBetongelementer

LoeBetongelementer

Odas nye lager- og logistikkbygg på Liertoppen er skreddersydd for å mette det stadig økende behov for folk flest for å få dagligvarene levert hjem på døra. Sammen med det eksisterende lageret på Lørenskog, er netthandelgiganten nå strategisk godt plassert langs hovedfartsårene på begge sider av hovedstaden

Fakta

Sted: Lier

Prosjekttype: Lager- og logistikkbygg

Byggherre: Eneo Eiendom (Liertoppen Vest AS)

Leietaker: Oda Norway

BTA: 18.509 kvadratmeter

Hovedentreprenør: Panelbygg

Arkitekt: Arkitektkompaniet

Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIV: EM Teknikk RIBfy: EM TEknikk Energi l RIBR: Brannkonsult Sør l RIE: Norconsult l RIG og RIAKU: Multiconsult l RIVA: Kjeldaas l Oppmåling og vei: Siv. Ing. Stener Sørensen 

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Kjeldaas l Betongarbeid og gulvstøp: Thunberg Entreprenør l Kjøleanlegg: Therma Industri l Stålarbeider og takplater: AK Mekaniske l Elektro: Abicon Elektro l Ventilasjon: Assemblin Ventilasjon l Heis: Kone l VVS og sprinkler: Dpend l Taktekker: Protan Entreprenør l Kjøkken: Oslo Storkjøkkensenter Berg & Dahl l Sandwichelementer og beslagsarbeid: Straye Stålbygg l Ståltrapper og leidere: Eurostairs l Alufasader: Fasadeconsult Aluminium l Porter og lasteramper: Assa Abloy Entrance Systems Norway l Maler: Pronex l Røykluker: Unilite Norge l Flis- og murarbeid: Mjøndalen Mur og Puss l Skumisolering: Iglootech l Branngardiner: Velux Commercial Bramo l Datagulv: Blix Datagulv l Trafodører: Rapp Bomek l Systemvegger, himling og tømrerarbeid: Levante l Garderobeskap: SSG l Solcelleanlegg: Fusen

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Oda Norway AS, tidligere Kolonial, har hatt en eventyrlig vekst siden oppstarten i 2013. Omsetningen i fjor endte på 2,47 milliarder kroner, en økning på 500 millioner kroner fra året før. Nå satses det tungt også internasjonalt med nybygg i Helsinki, i Bochum og i Berlin i Tyskland. Her hjemme er et nytt anlegg snart tatt i bruk på Liertoppen.

– Vi hadde for liten kapasitet i anlegget på Lørenskog. Nå får vi et større nedslagsområde og kan utvide markedet med flere kunder. I tillegg er plasseringen rett ved E18 for oss perfekt, sier prosjektsjef i Oda Norway, Steffen Schultz-Boysen, om det 18.500 kvadratmeter store logistikkbygget.

– Dette har vært et samarbeidsprosjekt fra A til Å, mellom byggherre Eneo Eiendom, Oda og oss som totalentreprenør for å tilpasse bygget til Odas behov, forteller daglig leder Martin Schinnes i Panelbygg.

Daglig leder Morten Hotvedt i Eneo Eiendom AS, selskapet bak utbyggingsselskapet Liertoppen Vest AS, så straks mulighetene i den vel 18 mål store tomta et par hundre meter fra E18. De kjøpte seg inn i eiendommen og har siden også hatt utviklingsansvaret i prosessen.

– Fremover satser vi på morgendagens bedrifter, de som skal drive Norge videre. De som selv er interesserte i å satse på klima og bærekraft, ikke bare fordi vi trer det ned over hodet på dem. Her har Oda og vi gått i takt, sier han og sikter blant annet til de i alt 3.910 solcellepanelene på taket og langs de iøynefallende fasadene mot sør.

Ryddet i gammel forurensing

Panelbygg begynte samarbeidet med Eneo Eiendom i 2019, der det først ble gjort en prosjektvurdering på hva tomta kunne brukes til. Tomta var en steinfylling, som ligger flott til, men med fiske- og badevannet Damtjern liggende i sør.

Hotvedt forteller at det gjennom flere år hadde vært en avrenning ned i tjernet. Kommunen var skeptisk til ytterligere utbygging, fordi det allerede lå en del rester av sprengstoff på tomta fra da den ble skutt ut.

– Det hadde løst seg opp og rant ned i Damtjern, som ga dårlige vannverdier. Panelbygg og vi lovte å rydde opp. Det ble satt i gang en stor tiltaksplan, der vi ble pålagt månedlige verdimålinger. Vi renset ut gamle rester og brukte sprengstoff som ikke løste seg opp i vann. Verdiene ble bedre og bedre. Nå er vi ganske stolte av at vi har bidratt til at problemet er løst en gang for alle, forteller Hotvedt.

I juni 2020 ble det opprettet kontakt med Oda som var på leiting etter en passende tomt. – Programskissen fra dem la til grunn for et bygg i to etasjer. Tidsaspektet ble en faktor, der vi ble enige om en beslutningsplan. Det ble laget en leveransebeskrivelse som danner grunnlaget for Odas leieavtale, den ble signert i september, Den markerte også oppstarten for vår totalentreprise, sier Schinnes.

For å tilpasse tomta til det kommende bygget på 18.509 kvadratmeter, ble øvre nivå tatt ned to meter. 130.000 kubikkmeter fast fjell ble sprengt og knust på tomta. Noe ble levert til andre aktører lokalt i området. Mye ble også benyttet som igjenfylling på tomta, det sparte lokalmiljøet for store trafikkbelastninger.

Første spadetak ble tatt i begynnelsen av september 2020. I midten av april 2021 var montasjen på i alt 8.000 tonn prefabrikkerte betongelementer unnagjort. Det er også brukt 300 tonn stål i bygget.

Pandemi og innkjøp

Med tidspress og gjennomføringsansvar ante Panelbygg at leveringskapasitetene i markedet kunne være usikre. – Som entreprenører har vi i liten grad mulighet til å kjøpe inn materialer lenge før vi får betalt. Samtidig som vi måtte bestille i god tid for å få forutsigbarhet i gjennomføringen, sier Schinnes.

– For å løse den utfordringen, gikk vår finansieringskilde med på å forhåndsbestille, og betale for det som kom tidligere enn vi trengte. Resultatet var at håndverkerne hadde noe å jobbe med. Vi kunne ha krevd force majeure, men det ville ikke ha hjulpet Oda; bygget ville ikke ha blitt ferdig til avtalt tid, forklarer Hotvedt.

All håndtering av matvarer er heldigvis strengt regulert innenfor detaljerte hygieniske regimer. De tekniske anleggene med automatiseringsprosesser, kjøleanlegg og behandling av overskuddsvarme, er prosjektert og utviklet for å tilfredsstille Odas spesifikke behov.

Automasjonssystemene er levert av SSi Schäfer, der 40 til 50 personer siden oktober har vært i drift for å montere teknikk- og logistikksystemer.

I anlegget er det fire temperatursoner som jobber mot hverandre. Frys, kjøl, sval og tørr, i tillegg til arbeidssoner med normale temperaturer. Oda må også ha systemer som garanterer at de bestilte varene har riktige temperaturer når de kommer hjem til kundene.

I stedet for å bestille fra en ekstern leverandør har Oda valgt å satse på eget bakeri. – Fordelen er at vi alltid vet at det er god kvalitet, det er ferskt og vi baker kun i henhold til det som er bestilt. Det blir derfor lite svinn, presiserer Schultz-Boysen. Bakeriet har en kapasitet på 1.500 brød i timen.

Bygningskroppen, det semiautomatiske anlegget med produksjonslinjer, og energiløsninger er prosjektert for på best mulig måte kunne innfri bærekraftmålene.

Kuldeanlegget CO2 med semihermetiske kompressorer, har en samlet kuldeytelse 1 840 kW. Overskuddsvarmen gjenvinnes og kjøres inn i byggets varmeanlegg, det utgjør 700 kW veksler på varmesiden og 120 kW veksler på avrimingssiden. De 3.910 solcellepanelene på tak og fasade har en beregnet produksjon på opp til 1 466 kWp, med en estimert årlig solenergi på 1. GWh per år. Oda Liertoppen tar sikte på å oppnå Miljøsertifiseringen BREEAM In-Use Excellent.

– Prosjektet har vært gjennomført med involverende planlegging, sier Schinnes. – Alle har vært tett på, ikke minst Oda i byggeprosessen. Det skapte en begeistring om at vi skulle få det til, sier han.

– Dette er det beste prosjektet jeg har vært med på når det gjelder samarbeid mellom utvikler, entreprenør og leietaker, bekrefter Hotvedt.


Flere prosjekter