Når Schibsted Trykk forlater Nydalen i 2025, ønsker OBOS å bevare deler av anlegget og transformere det til en storstue for bydelen. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

Når Schibsted Trykk forlater Nydalen i 2025, ønsker OBOS å bevare deler av anlegget og transformere det til en storstue for bydelen. Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

OBOS vil bygge 700 nye boliger i Nydalen

OBOS ønsker å bygge 700 nye boliger i Sandakerveien 121 i Nydalen.

– Trykkerihallene skal samtidig forvandles til et aktivitetssenter for bydelen og binde den planlagte parken og boligprosjektet sammen, heter det i en pressemelding.

4. juli sendte OBOS inn sitt planforslag for Sandakerveien 121 i Nydalen, et prosjekt som det ble varslet planoppstart for i 2017.

– Planforslaget leveres etter en omfattende prosess med blant annet Oslo kommune og Avantor. I tillegg til å realisere kollektivnære boliger har det å sikre en størst mulig park i Nydalen innenfor rammene som gjelder for området vært viktig, skriver selskapet.

– Vårt nye prosjekt i Nydalen har en rekke kvaliteter som gir gode boliger i et grønt, aktivt og spennende bomiljø. Vi har planlagt for en stor variasjon av boliger som skal treffe de som ønsker å bo sentralt i Oslo med en stor park og marka i umiddelbar nærhet. Vi ønsker å skape et unikt bomiljø med høy arkitektonisk kvalitet, variasjon og materialbruk, sier Anders Skauge, utviklingssjef i OBOS Nye Hjem, i meldingen.

Når Schibsted Trykk forlater Nydalen i 2025, ønsker OBOS at deler av anlegget skal bevares og transformeres til en storstue for bydelen.

– OBOS har sammen med kommunen, arkitekter, landskapsarkitekter og en rekke andre rådgivere, arbeidet for å få på plass et prosjekt med unike kvaliteter. Sammen med bydel Nordre Aker har vi samlet lokale lag, foreninger og politikere, og diskutert hvordan vi kan løfte et område som er sterkt utbygget over de senere årene. En ombygging av trykkerihallene har blitt svært godt mottatt av beboerne. Vi ønsker å gjøre hallene til et urbant grendehus som vil gi liv mellom husene, et stort løft for hele bydelen, og skape en god kobling til den store parken som er planlagt, sier Skauge.

2.000 kvadratmeter i trykkerihallene er tiltenkt aktiviteter for de som bor i området, samt muligheter for kafeer, verksteder og annen næring.

I planforslaget forplikter OBOS seg til gjennom bevaring og transformasjon, å bidra til etablering av en stor offentlig park på 11,5 dekar, en 6-avdelings barnehage, nye innendørs aktivitetsarealer for barn og unge i trykkerihallene, og flere boliger i Nydalen i Oslo.