OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj.

OBOS kjøpte flere Veidekke-aksjer

OBOS kjøpte 17. juni 597 780 aksjer i Veidekke ASA til kurs en kurs på 114 kroner.

Dette komer frem i en børsmelding.

Etter transaksjonen eier OBOS 25 028 220 aksjer i Veidekke, tilsvarende 18,55 prosent av den stemmeberettigede aksjekapitalen.

OBOS er representert i styret i Veidekke ved konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.