OBOS kjøper 44 prosent av Mika

OBOS Forretningsbygg AS har kjøpt 44 prosent av aksjene i entreprenørselskapet Mika AS. 

41 millioner kroner er sprøytet inn i frisk kapital i selskapet gjennom en rettet emisjon og et ansvarlig lån til Mika AS.

- Mika AS er en interessant investering som på sikt vil kunne gi en god avkastning. OBOS kan tilføre selskapet ytterligere kompetanse som kan bidra til å utvikle og styrke selskapets posisjon, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

Fra tidligere har OBOS eierinteresser i AF Gruppen (ca. 13 %) og Veidekke (ca. 25 %).

Mika AS er en entreprenørbedrift innen fjellsprenging og undervannsteknikk og er blant annet ansvarlig for Vinterbrotunnellen på E6 sør for Oslo. De har ca 160 faste ansatte og omsetningen i 2007 vil ligge nær 450 millioner. Gründer og administrerende direktør Nils Høsøien er majoritetseier i selskapet med 50,1 prosent av aksjene.

- Styret i Mika ser på OBOS Forretningsbygg AS sin inntreden i selskapet som et viktig og riktig grep for å posisjonere selskapet for ytterligere vekst og verdiutvikling. OBOS Forretningsbygg AS er kjent for å være en solid langsiktig strategisk eier med tung erfaring fra eierskap i entreprenørbransjen, og vil også kunne tilføre selskapet kompetanse, uttaler styreleder Johan Kristiansson i Mika AS.

Nylig har Mika vunnet en stor kontrakt med Statens Vegvesen Region Vest i løpet av sommeren. De skal bygge den nye rassikringstunnelen på Rv 5 mellom Fjærland og Skei innerst i Kjøsnesfjorden i Jølster kommune med 2600 m ny tunnel og 800 m ny vei i tillegg til 4 rasvoller. Prosjektet skal være ferdig I september 2009 og har en kontraktssum på 160 millioner kr.

- Vi er glade for at selskapet nok en gang har vunnet en stor kontrakt med Statens vegvesen. Dette bidrar til å posisjonere selskapet for ytterlig vekst og sikrer arbeidsplassene. Mika har nå solide ordreserver og håper å vinne ytterligere kontrakter i løpet av høsten, sier styreleder Kristiansson.

Selskapet har utover dette vist en positiv økonomisk utvikling i sin ordinære drift. Pr 30.06 viser regnskapene et overskudd før skatt og non-recurring costs på 6,5 millioner kroner.