– Det er sterkt beklagelig at vi blir tvunget til å si nei til boligkjøpere, sier Ingjerd Sælid Gilhus i OBOS. Foto: Jan Kuhr

– Det er sterkt beklagelig at vi blir tvunget til å si nei til boligkjøpere, sier Ingjerd Sælid Gilhus i OBOS. Foto: Jan Kuhr

OBOS ber om lovendring i boligmarkedet

40 prosent av alle nye leiligheter OBOS solgte i sommer ble kjøpt med Deleie eller Bostart. Nå mener OBOS mangler i lovverket kan sette en stopper for satsingen på de etterspurte boligkjøpsmodellene.

OBOS har nå over 8.300 boliger under bygging, dette er mer enn noen gang. De siste årene har OBOS-medlemmene blitt tilbudt 2.000 boliger med de nye modellene som senker terskelen til boligmarkedet. Til nå har 950 medlemmer benyttet seg av denne muligheten.

I vår ble satsingen på Deleie og Bostart trappet opp, og målet er å tilby over 8.500 slike boliger de neste fem årene.

– Uten en snarlig lovendring, kan storsatsingen være i fare. Det vil ramme spesielt unge boligkjøpere som i dag sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, skriver selskapet i en pressemelding.

– Satsingen har truffet et stort behov i markedet, spesielt blant førstegangskjøpere som sliter med å skaffe nok egenkapital. Ordningene har gitt flere mulighet til å etablere seg på boligmarkedet i Oslo og andre steder med stort prispress. Det er sterkt beklagelig at vi blir tvunget til å si nei til boligkjøpere fordi loven setter en stoppet for det. Der er etter vårt syn åpenbart at boligpolitikken henger etter utviklingen i boligmarkedet, sier Ingjerd Sælid Gilhus, leder for boligkjøpsmodeller i OBOS, i meldingen.

Selskapet peker på at slik Borettslagsloven er utformet, kan et boligbyggelag som OBOS kun eie inntil 20 prosent av andelene i et borettslag.

– I praksis betyr det at kun hver femte leilighet i nye borettslag kan selges med Deleie, siden OBOS er inne som deleier i hver av dem. Dette gjør nå at etterspørselen etter slike leiligheter i enkelte prosjekter er høyere enn loven gir rom for, mener OBOS.

– Dagens lovverk holder mange utenfor boligmarkedet. Etterspørselen etter spesielt Deleie-leiligheter er så stor enkelte steder at vi har nådd maksgrensen for hva vi kan selge. Vi har måtte stoppe salget av slike leiligheter i flere prosjekter på grunn av begrensningene i loven. Det oppleves som et paradoks at når vi endelig har fått på plass en sosialt bærekraftig modell i boligmarkedet, som politikerne lenge har etterspurt, er det loven som skal sette en stopper for manges boligdrøm, sier Gilhus.

Dagens grense på 20 prosent ble satt for at privatpersoner eller investorer ikke skal kunne overta kontrollen i selvstendige borrettslag.

– Vi mener loven må endres slik at OBOS i prinsippet kan tilby Deleie på alle leiligheter, såfremt enkeltmedlemmet eier minst halvparten av boligen. Det vil åpne boligmarkedet for langt flere enn i dag, og er sammen med høy boligbygging det viktigste vi som utbygger kan gjøre for å dempe de høye boligprisene. Modellene er lagt opp slik at det er andelseieren, som kjøper halvparten eller mer av en bolig fra OBOS, som møter i borrettslagets generalforsamling, slik at det ikke påvirker hvordan de enkelte borettslagene blir styrt, legger Gilhus til.