Ø.M. Fjeld-teamet som leder byggingen av det nye bykvartalet består av anleggsleder Ole Erik Gusterud (til venstre), prosjektlederassistent Fredrik Moss, prosjektleder Harald Gjermundrød og formann Erland Myhrer. FOTO: Ø.M. FJELD

Ø.M. Fjeld bygger nytt bykvartal i Kongsvinger for 200 millioner

Kongsvinger sentrum er i ferd med å få et helt nytt bolig- og næringskvartal.

Ved ferdigstillelsen i fjerde kvartal 2021 skal Haugekvartalet bestå av rundt 2.000 kvadratmeter parkeringskjeller, 33 byleiligheter og nærmere 5.000 kvadratmeter med nærings- og kontorlokaler.

Arealene fordeles på tre nye bygg oppført mellom de eldre, verneverdige husene i området.

Ø.M. Fjeld er totalentreprenør for prosjektet, mens byggherre er KB Gruppen Eiendom.

Ifølge en pressemelding har prosjektet en kontraktsverdi på rundt 200 millioner kroner.

Vanntett betong

Flere gamle bygninger er sanert, og 8.000 kubikkmeter masse er sprengt ut og kjørt bort. På det dypeste er det gravd over fem meter mellom bunnplaten og gatenivået, og steinmassene skal byggherren bruke til fylling og klargjøring av andre tomtearealer i byen.

Siden reguleringsplanen krever at parkeringskjelleren skal tåle en 200-års flom i Glomma, må parkeringskjelleren støpes i vanntett betong og armeres så grovt at den vil kunne stå imot en eventuell oppdrift.

Prefabmontering i sommer

Grunn- og VA-arbeidene er utført av Rolf Døli AS, mens Entreprenørservice har stått for spuntingen og fjellsikringen. Forskalingen er utført av Ø.M. Fjelds egne fagarbeidere, og armeringen er utført av Romerike Armering med armering fra Celsa. Contiga har levert søyler og vegger.

I løpet av sommeren tar mannskaper fra Contiga fatt på prefabmonteringen av det første råbygget, og det ventes at de innvendige arbeidene skal kunne påbegynnes før jul.