O2-huset Steinkjer

Foto: Norconsult/VisualisFoto: Norconsult/VisualisFoto: Norconsult/VisualisFra venstre er det:
 Atle Romstad – prosjekteringsgruppeleder – Norconsult.
Sten Rudi Dahl – prosjektsjef – FuglesangDahl
Olav Brauti – prosjektsjef – Steinkjerbygg
Andreas Wenk – Arkitekt – Norconsult
Torje Røseng – prosjektleder Byggherre – Steinkjerbygg
Espen Sund – prosjektleder – FuglesangDahl
FuglesangDahl

FuglesangDahl

Norconsultlogo

Norconsultlogo

NorskKonstruksjonsrådgivning

NorskKonstruksjonsrådgivning

Elman

Elman

Srør

Srør

Midthauglogo

Midthauglogo

Byggmakkerlogo

Byggmakkerlogo

Ramirent

Ramirent

Det er bygget mye nytt og spennende på Steinkjer de siste årene, og det siste tilskuddet så langt er et flunkende nytt høyt bygg i massivtre på tomta etter det tidligere fylkeshuset, sentralt i byen og rett over gata fra jernbanestasjonen.

Fakta

Sted: Steinkjer

Prosjekttype: Kontorbygg i massivtre

Bruttoareal: Ca. 9300 kvadratmeter

Byggherre: Steinkjerbygg KF

Hovedentreprenør: FuglesangDahl

Kontraktsum: 279,5 millioner kroner eks mva

Arkitekt, landskapsarkitekt og totalrådgiver: Norconsult

Byggeledelse: Spera

RIB massivtre: Norsk Konstruksjonsrådgivning

Underentreprenører og leverandører: Adgangskontroll: Avarn Security l Lås og beslag: Beslag-Consult l Trapper/rekkverk: Br. Midthaug l Byggevarer: Byggmakker Steinkjer l Elektro: Elman Steinkjer l Branntetting: Firesafe l Glass- og fasadearbeider: Glassbygg l Betongarbeid: Grande entreprenør l Ventilasjon/automasjon: Hamstad l Isolering: Isomax Energi l Renhold: ISS Facility Services l Stillas: Master Stillas l Mur og flis: Mur og Puss l Taktekker: Norgestak l Grunn og utomhus: Odd Einar Kne l Rigg, maskiner og utstyr: Ramirent, Ramudden l Avfallshåndtering: Retura l Gulvoppbygging: RS Gulv l Heis: Schindler Heis l Massivtre: Splitkon l Rørlegger: S-rør l Storkjøkken: T. Myhrvold l Blikkenslagerarbeid: Ventilasjon og Inneklima l Oppmåling: Vitec

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

O2-huset ble overlevert en måned før planlagt, og både byggherren Steinkjerbygg og totalentreprenøren FuglesangDahl er strålende fornøyd både med prosessen og resultatet.

– Jeg har aldri brukt så lite tid på et prosjekt, og vært så trygg på resultatet, sier prosjektsjef Olav Brauti fra Steinkjerbygg mens han viser oss rundt i nybygget, og legger til at veldig mye har gått av seg selv

– Det føles veldig trygt å overta dette bygget, og jeg er trygg på at det skal fungere godt. Som byggherre er vi alltid litt nervøs på om det skal fungere før vi flytter inn, men akkurat her føler vi det som veldig trygt, Det er bygget etter enkle prinsipper, men samtidig har det gitt fantastiske arealer, sier han, og synes det er grunn til å skryte av alle som har vært involvert, helt fra forprosjektet via arkitektens, rådgivernes og entreprenørens rolle frem til ferdig bygg.

– Jeg vil også bemerke at vi aldri har sett en ryddigere byggeplass. Ryddighet gir enorme fordeler og skal ikke undervurderes, både med tanke på sikkerhet, men også fremdrift og arbeidsmiljø, sier han.

Nyttig erfaring

Prosjektsjef Sten Rudi Dahl i FuglesangDahl forteller at det er det første større prosjekt i massivtre de har hatt, men at det hele har gått veldig bra. Det har også gitt en grei erfaring.

– Vi bruker gjerne den erfaringen til å bygge også på nabotomta, der det har vært snakk om å bygge nytt fylkeshus i massivtre, sier han, og forteller at man også er i gang med et annet stort prosjekt i samme materialer. Det gjelder Mære skole og barnehage, som skal stå ferdig til vinteren 21/22.

FuglesangDahl har vært total- entreprenør, og det har vært en meget stram fremdrift. De startet med en samspillprosess i september 2019, og 31. mai i år var det klart for overtakelse av bygget.

– I dialog med byggherren ble overtakelsen fremskyndet med en måned, selv om jeg ennå ikke har vært med på en overtakelsesforretning uten at det var en eneste håndverkerbil å se, sier han.

Det er ikke bare fremdriften som har gått fint for entreprenøren, når det gjelder HMS har det ikke vært noen alvorlige ulykker underveis.

– Om vi også tenker miljømessig i tilknytning til HMS er vi fornøyd med at det er et massivtrebygg, og at vi har klart å oppnå en sorteringsgrad på 90,2 prosent på avfallssorteringen. En avfallsmengde på knappe 23 kilo per kvadratmeter.

Innbydende bygg

I tillegg til å ha hatt så godt som alle rådgiveroppgavene i prosjektet, har Norconsult også vært arkitekt.

– I utgangspunktet overtok vi et prosjekt fra tre andre arkitekter, og dette har vi videreutviklet og har forsøkt å ta vare på de gode kvalitetene i prosjektet, og samtidig ha innarbeidet de bestillingene for endringer som kom underveis, sier arkitekt Andreas Wenk.

Han sier også at med tanke på den sentrale og eksklusive plasseringen kontorbygningen har i Steinkjer har det vært en utfordrende oppgave.

– Det er et høyt bygg som reguleringsplanen har lagt til rette for, og dermed er det selvsagt også godt synlig. Det er et helt bykvartal som er bygget igjen, og da har vi ansett det som viktig at bygget gir noe tilbake både på gateplan men også i fasaden på nært hold og på lang avstand, forteller han.

Tanken er at bygningen ønsker folk som kommer til Steinkjer velkommen. Og de som går forbi så å si skal føle seg invitert inn, ikke bare til den kombinerte kafeteriaen og kantinen på bakkeplan, men også gjerne til å bruke muligheten for å gå gjennom bygget for å komme til gågaten på motsatt side.

– Og så langt jeg har registrert er bygget godt mottatt, jeg har ikke hørt noe negativt, sier han.

Men han forteller at helt i starten var det noen reaksjoner på at det om natten var litt for skarpt lys fra bygget.

– Det er rettet opp, problemet var at lyset ikke var dimmet på det tidspunktet, sier Wenk.

Selve bygget

Den cirka 9.500 kvadratmeter store kontorbygningen er oppført i åtte etasjer der øverste plan kun er tekniske rom. Det er kjeller under hele bygningen som rommer tekniske rom men også arkiv, treningsrom og en del garderober og lager. Kjelleren ligger delvis under grunnvannstanden og er derfor utført vanntett med helbunnplate og er utført i plass-støpt lavkarbonbetong som for øvrig strekker seg til dekke over første etasje. Fra og med andre etasje og opp til yttertaket er alle bærekonstruksjonene utført i massivtre og limtre. Etasjeskillerne over andre etasje er utført i massivtreelementer med påstøp av betong for å ivareta kravene til lydisolering og brannsikkerhet.

Første etasje inneholder kantine, flere store møterom, kundemottak for NAV, serviceinngang og så videre. Andre etasje til sjuende etasje inneholder varierte kontorlandskap med både cellekontorer, stillerom, møterom og flere andre funksjoner samt sosiale soner. Bygningen er organisert med et stort åpent glassoverdekket atrium fra og med første etasje og opp til yttertaket. Dette gir gode lysforhold også i rom som vender innover i bygningen.

Bygningen har delvis trekledning og delvis platekledning samt store glassflater mot sør og vest. Alle solutsatte vinduer og glassfasader har glass med innebygd solskjerming av type Microshade da man forventer mindre vedlikehold sammenlignet med mekaniske solskjermingsløsninger over lengre tid. Løsningen bidrar til at det blir mindre oppvarming inne med påfølgende mindre behov for energi til nedkjøling.

God ventilasjon

Atle Romstad, prosjektdirektør innen bygg og eiendom for Region Midt i Norconsult, har ledet prosjekteringsgruppen, og han forteller at man har valgt fjernvarme som oppvarming av bygget.

– Også bruken av Microshade har stor påvirkning for energibehovet i bygget, sier han. Og forteller at også når det gjelder ventilasjon har man funnet en god løsning. I ventilasjonssystemet er det varmegjenvinning med høyeste virkningsgrad. Forbrukt luft fra etasjene strømmer via rister over til det høye atriet, der den stiger opp og føres tilbake til ventilasjonsaggregatets varmeveksler. Bygningen tilfredsstiller en rekke strenge miljøkrav blant annet med 30 prosent mindre klimagassutslipp enn i referansebygg.

Han peker også på at i et bygg av massivtre vil det være en del utfordringer knyttet til brannsikkerhet, kanskje spesielt i et så høyt hus som dette.

– Brannprosjekteringen har vært krevende med omfattende branntekniske analyser for å kunne dokumentere at brannsikkerheten tilfredsstiller alle forskriftskrav.Romstad legger vekt på at Norconsult har prosjektert de aller fleste fagene, noe han mener har vært svært nyttig og har bidratt til godt samarbeid med entreprenør og byggherre, med god flyt i hele prosjektet for alle fag og leveranser.

Gunstig arbeidsmiljø

Olav Brauti fra Steinkjerbygg forteller at det fortsatt er en etasje i bygget som mangler leietakere.

– I førte etasje skal det inn en kantinedriver, mens NAV skal ha kjelleretasjen og de fem neste etasjene videre oppover.

Han sier også at det er en god arbeidsplass, både under byggeperioden og også når leieboerne kommer inn.

– Det merket vi allerede under byggefasen, entreprenøren melder om en roligere byggefase – uten slagdriller som borer betong, skjæring med mer hele dagen. Det er videre ekstremt lett å feste ting i himlingen. Støvet som produseres er også av en helt annen karakter en betongstøv, det er rett og slett bedre å puste. Samtidig er det jo også noen utfordringer, ved at det blir mer søyler og så videre, men det lar seg løse.

Bygget har en veldig enkel bygningskropp, noe som er veldig hensiktsmessig både med tanke bygging, energi og vedlikehold. Espen Sund, som er prosjektleder for FuglesangDahl legger vekt på at massivtreet i mange prosjekt til nå er kommet først og fremst helt fra Østerrike.

– Det som er brukt her kommer fra Nord-Sverige, og er fabrikkert ved Splitkon i Åmot i Modum kommune. Vi valgte denne løsningen blant annet fordi det var et krav fra byggherren at vi skulle stille med spesifikk kompetanse på fagfeltet, en kompetanse vi ikke hadde selv. Vi syntes det var best om vi kunne bruke norsk kompetanse, blant annet fordi det ville være enklere språklig enn om vi hadde valgt en annen leverandør, sier han.


Flere prosjekter