Nyutdannet økonom

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

FirmaStatsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist31.05.2022

Nyutdannet økonom? Spennende mulighet innen økonomi og virksomhetsstyring i Statsbygg

Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring er inndelt i fem seksjoner. Avdelingen har et overordnete ansvar for strategiarbeid, virksomhetsstyring, økonomistyring, regnskap, lønn og anskaffelser.

Seksjon for virksomhetsstyring har det overordnete koordineringsansvaret for utarbeidelse og oppfølging av Statsbyggs drifts- og investeringsbudsjett, virksomhetsstyringsarbeidet, mål- og resultatstyring, analysearbeid, risikostyring, internkontroll og metodikk for prosessforbedring. Seksjonen har også ansvaret for arbeidet med Statsbyggs økonomimodell, økonomi-/ og bevilgningsreglementet og statsbudsjettprosessen. Seksjonen koordinerer også Statsbyggs styringsdialog med eierdepartementet.

Som rådgiver vil du bidra inn i arbeidet med å drifte, videreutvikle og styrke økonomi- og virksomhetsstyringen i Statsbygg. Du vil rapportere til økonomisjef, og bli del av et sterkt fagmiljø innen økonomi- og virksomhetsstyring.

Rollen vil ha stor kontaktflate på tvers av hele virksomheten, og du skal være en pådriver for kontinuerlig utvikling og være en viktig rådgiver for ledelsen. Den riktige kandidaten er sulten på utfordringer, har høy arbeidskapasitet, god relasjonskompetanse og høy motivasjon for arbeidsområdet. Vi oppfordrer nyutdannede til å søke, oppstart i stillingen vil være august 2022.

Arbeidsoppgaver

 • Budsjett-, prognose- og rapporteringsprosesser
 • Bistå med utarbeidelse av virksomhetsplan, KPIer og tiltak
 • Oppfølging og kontroll av, og løpende bistand til ulike avdeling/tjenesteområder
 • Bistå med prosess- og kvalitetsarbeid
 • Bistå i arbeidet med risikostyring og internkontroll
 • Koordinering av Statsbyggs uttalelser til høringer og utredninger
 • Analyse og prosjektarbeid
 • Praktisk bistand til toppledergruppen

Endelig sammensetning av arbeidsoppgaver vil tilpasses Statsbyggs behov og kandidatens kompetanse, erfaring og bakgrunn.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen fortrinnsvis siviløkonomi, samfunnsøkonomi, finans, revisjon, regnskap
 • Kandidater med mastergrad innen andre relevante samfunnsvitenskapelige fag med sterk tallforståelse kan også være aktuelle
 • Relevant jobberfaring (f.eks. summer internship) vil bli vektlagt
 • Kjennskap til statlig økonomistyring og budsjettarbeid vil være en fordel
 • Kjennskap til økonomistyring innen prosjekt-/byggherrevirksomhet, eiendomsforvaltning eller drift og vedlikehold av infrastruktur vil være en fordel
 • Gode Excel-kunnskaper og generell god systemkompetanse, herunder BI-systemer og Microsoft 365, vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Strategisk, analytisk, nøyaktig og helhetsorientert tilnærming
 • Løsningsorientert med evne til å omsette teori til praksis og god gjennomføringsevne
 • Initiativtaker med positiv innstilling til utfordringer
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver for en av Norges største og mest profesjonelle utviklere, byggherrer og eiendomsforvaltere
 • Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø, overtidsbetaling, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksitid og støtteordning for trening
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og innendørs sykkelparkering
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger
 • Stillingen avlønnes til kr 530 000,- i året

Kontaktinformasjon

Omar Saleemi

økonomisjef

90625961

Søk stilling

Vis flere stillinger: