Trane beregner klimagassutslipp basert på erfaringsdata, og fremstiller resultatene visuelt i en modell. Illustrasjon: Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket
Trane beregner klimagassutslipp basert på erfaringsdata, og fremstiller resultatene visuelt i en modell. Illustrasjon: Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket

Nytt verktøy skal beregne og visualisere kilder til klimagassutslipp

Gode beregningsverktøy er avgjørende for å jobbe effektivt og målrettet med å redusere klimagassutslipp i samferdselsprosjekter, ifølge Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket. De har utviklet et verktøy som skal beregne klimagassutslipp i alle prosjektfaser, og som fremstiller resultatene visuelt i modell.