Fra venstre: Erik Øyno, Jøns Sjøgren, Stig Morten Engen, Kathrine Lyngstad, Jan Endre Vartdal, Hanne Sønsteby, Arne Lange Jebsen og Trygve Martinsen. Foto: Byggevareindustriens Forening.

Fra venstre: Erik Øyno, Jøns Sjøgren, Stig Morten Engen, Kathrine Lyngstad, Jan Endre Vartdal, Hanne Sønsteby, Arne Lange Jebsen og Trygve Martinsen. Foto: Byggevareindustriens Forening.

Nytt styre i Byggevareindustrien

På Byggevareindustriens generalforsamling 11. mai ble det valgt nytt styre i foreningen.

Arne Jebsen fortsetter som styreleder, og med seg har han seks styremedlemmer hvorav fire er nye i år.

Dette er det nye styret:
Arne Lange Jebsen, Hunton Fiber AS (styreleder)
Erik Øyno, Protan AS
Jan Endre Vartdal, Vartdal Plastindustri AS
Hanne Sønsteby, Asak Miljøstein AS
Kathrine Lyngstad, Spenncon AS
Stig Morten Engen, Rockwool AS
Trygve Martinsen, Alloc AS