Skanska-studenter avsluttet onsdag forrige uke fire år med deltidsstudier.

Skanska-studenter avsluttet onsdag forrige uke fire år med deltidsstudier.

Nytt Skanska-kull fullførte fagskoleutdanning

Etter fire år med studier på Fagskolen Innlandet avsluttet onsdag 18 Skanska-studenter fire år med deltidsstudier.

Skanska tilbyr fagarbeidere med minst fem års erfaring fra selskapets bygg- eller anleggsvirksomhet muligheten til å søke støtte til videreutdanning i regi av Fagskolen Innlandet. Alle de 18 som ble uteksaminert sist uke har stått i full jobb gjennom hele studietiden.

– Dette er meget krevende og gjør at alle studentene må være toppmotiverte. Det er derfor veldig godt å se at 18 av de 19 som startet på utdanningen høsten 2017 fullførte utdannelsen. Det sier mye om kapasiteten og motivasjonen deres, sier Morten Nyhus i en pressemelding.

Seniorrådgiveren i HR-avdelingen til Skanska har ansvaret for å følge opp studentene og forteller at det var mer enn 50 personer som søkte om opptak til studiestarten for snart fire år siden.

Anbefaler Fagskolen

Én av studentene som har kombinert full jobb og studier siden 2017, er Johnny Arefjord. Sotraværingen har lang fartstid som forskalingssnekker i anleggsvirksomheten til Skanska, men er nå produksjonsleder på Nedre Fiskumfoss kraftverk.

– Mye av arbeidet har vært samarbeid i grupper og det har vært veldig interessant. Vi har jobbet med forskjellige prosjektoppgaver og det har vært god variasjon. Jeg synes gruppen min har fungert veldig godt, og vil gjerne rette en stor takk til de andre studentene for godt samarbeid og meget god innsats i de fire årene vi nå har lagt bak oss. Jeg vil helt klart anbefale Fagskolen til andre. De som skal starte må være forberedt på å legge betydelig arbeid i dette, for det tar en god del tid når det skal gjøres ved siden av full jobb, sier han i pressemeldingen.

Imponert over kullet

Nyhus peker på at videreutdanning og kompetanseløft er noe som både bransjen og Skanska er svært opptatt av. Skanska har fortsatt to litt mindre årskull på Fagskolen Innlandet og han oppfordrer fagarbeidere som er sultne på et kompetanseløft til å søke på neste opptak, som er til våren 2022.

– Produksjonsledere er svært viktig for driften vår. Vi trenger dyktige produksjonsledere med fagarbeiderbakgrunn for å gjennomføre store, komplekse prosjekter på en god måte. Det er flott at vi får muligheten til å legge til rette for noen av våre motiverte fagarbeidere, som kan få faglig påfyll og utvikle kompetansen deres videre. Jeg er utrolig imponert over det kullet som nå har fullført utdannelsen og det blir spennende å følge utviklingen deres fremover. Forhåpentligvis er dette første av mange kull vi loser gjennom Fagskolen Innlandet i årene som kommer, sier han.