De tre eierselskapene bak EMG står sammen for behandlingen av rundt 200.000 tonn avfallstrevirke i året.

Nytt selskap skal øke materialgjenvinning av avfallstrevirke - første leveranse er sendt til Skottland

Retura IR, Retura Østfold og Geminor starter nå opp EMG AS, et selskap som skal videreutvikle materialgjenvinning av avfallstrevirke i Norge og Europa.

Energi og Materialgjenvinning AS (EMG), med hovedkontor i Verdal i Trøndelag, er etablert for å utvikle nye sorterings- og logistikkløsninger for trevirke, samt opparbeide nye fraksjoner til material- og energigjenvinning i Europa, melder EMG i en pressmelding til Byggeindustrien tirsdag.

Vil øke materialgjennvinningsgraden

Selskapet opplyser også at det har som mål å øke materialgjenvinningsgraden og verdien av resirkulert trevirke, og dermed fremme sirkulærøkonomi innen avfallstrevirke.

I første omgang vil EMG håndtere avfallstrevirke i HUB’er i Skogn, Bergen, Askim, Egersund og på Storøy utenfor Haugesund. Her vil fraksjoner samles og prosesseres.

Inge Raymond Langhelle er daglig leder i det nyopprettede selskapet EMG.

– Vi skal være en aktør som sikrer høy kvalitet på trevirke til material og energigjenvinning, uansett mottaker. Ved å koordinere leveransene og logistikkløsningene fra ulike aktører best mulig, vil vi effektivisere avfallsstrømmene hele veien ut til mottakere både i Norge og internasjonalt, opplyser daglig leder i EMG, Inge Raymond Langhelle i pressemeldingen.

Samtidig skapes det rom for mer sorterings- og lagringskapasitet, noe som ofte er kjærkomment for mindre aktører i bransjen.

– Denne totalpakken er unik i norsk sammenheng, fastslår sier Langhelle. Han vil kombinerer stillingen i EMG med sin nåværende stilling som daglig leder i Rekom AS.

Avfallstrevirke til Norden og Europa

Mottakerne for materialgjenvinning består i hovedsak av sponplateprodusenter i inn- og utland. Den første leveransen av avfallstrevirke har gått over Nordsjøen til Skottland, der skipet med en last på 2.200 tonn ankom Grangemouth tidlig i juni. Men også norske mottakere, blant dem Norske Skog, vil snart få trevirke bearbeidet av EMG.

De tre eierselskapene Retura IR, Retura Østfold og Geminor står sammen for behandlingen av rundt 200 000 tonn avfallstrevirke i året.

Langhelle mener EMG dermed skal kunne bidra til å skape sikkerhet både for opp- og nedstrømskunder over tid.

– Før gikk hovedandelen av trevirke fra det norske markedet til energigjenvinning i Sverige, men økt konkurranse og krav om høyere andel materialgjenvinning har endret dette bildet. Et marked i stadig utvikling har tidvis skapt usikkerhet for mange aktører. Nå vil vi gjøre det lettere for leverandørene ved å tilby langsiktige løsninger og mer stabilitet, sier Langhelle.