Foto: Cautus Geo
Foto: Cautus Geo

Nytt oppdrag for Cautus Geo på Follobanen

Cautus Geo skal sikre ny byggegrop og betongtunnel for Follobanen, og i sommer starter arbeidet med instrumenteringen.

Cautus Geo har lang fartstid på Follobane-prosjektet. I 2016 etablerte Cautus Geo automatisk overvåkning på Innføring Oslo S, fra Ekebergåsen, gjennom Middelalderparken og inn på stasjonsområdet. På nye Ski stasjon, som også inngår i Follobaneprosjektet, har Cautus Geo etablert automatisk overvåkning av spor og stasjonsbygningen, skriver selskapet i en pressemelding.

I sommer stopper Bane NOR togtrafikken i de mest feriepregede ukene. Det åpner for omfattende anleggsarbeider. Inne på Oslo S-området hvor det er krevende grunnforhold skal spor legges om og flyttes til en ny betongtunnel som er bygget under Middelalderparken.

Cautus Geo skal overvåke og sikre at alt ligger stødig og stabilt. Byggegropen og betongtunnelen skal overvåkes. Det sikrer overvåking av stabiliteten for betongtunnelen med nye spor og etablerte spor på området som er tungt trafikkert.

I sommer starter arbeidet. I løpet av august og september er alle sensorene på plass. Da starter automatisk og kontinuerlig overvåkning av eventuelle bevegelser i grunnen, står det i meldingen.

Det skal etableres sensorer på en strekning på rundt en halv kilometer. Der skal det installeres inklinometre på spunt, totalstasjon for måling til prismer i det nye området, temperaturmålere for å gi frostkontroll, og noder for overvåking av selve konstruksjonen, for å peke på noe av de mest sentrale i instrumenteringen som skal på plass.

Monitoreringen vil starte i høst og i første omgang skal overvåkningen gjennomføres til etter åpningen av den nye Follobanen i desember 2022.