Administrerende direktør Christian Rønning i Backe Oppland AS. Foto: Backe Oppland.

Nytt minusår for Backe Oppland

2019 ble et nytt år med minusresultat for Backe Oppland.

Det slår administrerende direktør Christian Rønning fast i et intervju med Oppland Arbeiderblad (OA).

Fra 2017 til 2018 vokste Backe Opplands omsetning fra 297 millioner til knappe 530 millioner kroner. Tall fra proff.no viser imidlertid at entreprenøren i den samme toårsperioden gikk fra et resultat på rundt fem millioner kroner til  minus 37 millioner kroner (resultat før skatt).

Christian Rønning opplyser til OA at prosjekter som ga det svake 2018-resultatet også pågikk inn i 2019.

Han erkjenner at Backe Oppland de to siste årene har slitt i flere store prosjekter hvor det ble gjort feilvurderinger i kalkulasjon- og konkurransefasen.

– 2018 ble et tøft år for oss, og det er mange årsaker til det. Vi fikk mange store jobber samtidig høsten 2017 og det ga oss en rekordomsetning i 2018. Markedet var tøft da som nå, og prisene ble presset ned i mange anbudskonkurranser og vi var jo med for å vinne disse jobbene. I ettertid er det åpenbart at vi undervurderte risikoen ved noen av jobbene, sier Rønning til OA.

Han ønsker ikke å trekke frem enkeltprosjekter, men legger ikke skjul på at storkontraktene Backe Oppland vant blant annet i forbindelse med ombyggingen av Gjøvik rådhus og helse- og omsorgsprosjektet Labo på Lena, ble lite lukrative for entreprenørselskapet.

Christian Rønning opplyser at selskapet har gjort tiltak som skal bidra til å løfte resultatene.

– Vi har gjennomført de tiltakene vi mener er nødvendig nå. Blant annet ved nedbemanning i sommer og sterk fokus på risikovurdering ved anbud og i driftsfasen. Så nå ser vi framover og har tro på at vi skal tjene penger. Men det er fortsatt et tøft marked og en tøft bransje med små marginer.

Backe Oppland har nå cirka 75 ansatte og omsetter for rundt 350 millioner kroner.