Nytt meningsløst utspill fra Skattedirektoratet

Byggeindustrien har ved flere tilfeller tatt tak i de mange nye utspillene som kommer fra Skattedirektoratet. Alt er ikke like gjennomtenkt – og konsekvensene kan i mange tilfeller bli store både for bedrifter og ansatte. Alle synes å være enige om at alt som kan hindre svart arbeid er av det gode, men nå reageres det kraftig mot de nye tiltakene som er kommet for å hindre bruk av identitiet. De nye reglene blir betegnet som firkantet.

 

Vi er enig med revisjonsgiganten Ernst & Young som mener de nye tiltakene mot bruk av falsk identitet er «særdeles klønete». Motstanden vokser mot regelskjerpingen som kan tvinge 28 000 svensker til å bli norske. Aftenposten har en større sak o dette i dag.

Den 13. januar sendte Skattedirektoratet ut pressemeldingen som fikk 28 000 svenske pendlere til å reagere kraftig. I kampen mot falske identiteter strammes nå reglene om registrering i Norge inn. Den nye praksisen med personlig oppmøte på norske skattekontorer for svensker som ønsker skattekort, innebærer at veien blir adskillig kortere før de blir «tvangsnorske». Svensker som arbeider her mer enn 6 måneder, må folkeregistrere seg, mens de tidligere har sluppet unna med midlertidig personnummer, såkalt D-nummer.

Registreringen er det samme som å melde innflytting til Norge – og dermed blir man også utflyttet fra Sverige, selv om familien fortsatt holder til der.

Svenskene risikerer å miste retten til å kjøre bil med svenske skilter i Norge, muligheten til å dra hjem for å få behandling om man blir syk og stemmeretten i lokalvalget neste år.

Mange har reagert meget sterkt. Bjørn Hansen Construction som gjennom mange år har hatt en fast stab med svenske fagarbeidere, var en av de første som reagerte kraftig. Jurister som har gått gjennom regelendringene fra Skattedirektoratet kaller det et makkverk. Også svenske myndigheter reagerer. Det ”frie” arbeidsmarkedet i Norden er etter dette bare en illusjon.

Den nye ordningen kan medføre at vi mister verdifull arbeidskraft i Norge. Det er grenser for hvilken kanossagang de svenske arbeiderne må gjennom få å få jobbe i Norge. Dette kan ramme bygg og anlegg i Norge meget hardt.

Revisjonsgiganten Ernst & Young ber myndighetene om å snu.

- Hvis en svenske bor på en brakke i Norge og blir syk, kan han ikke reise hjem til Sverige for behandling og samtidig beholde sykepengene.

Skattejuristene har kontaktet Skattedirektoratet for å få avklart situasjonen, men mener svarene de fikk er nedslående. Skjerpingen av reglene er blant annet kommet etter at Aftenposten har rettet søkelyset mot omfanget av bruken av falske identiteter og d-numre. Skatt Øst har oppdaget 500 falske identiteter de siste tre årene. Ernst & Young er ikke imponert over Skattedirektoratets løsning på problemet.

I tillegg at svenskene risikerer å bli flyttet fra det svenske til det norske trygdesystemet, kan det også bli mye papirarbeid med selvangivelsene. Årsaken er at skattemyndighetene som utgangspunkt også vil skattlegge formuen til folkeregistrerte personer i Norge, dermed kan stua hjemme i Sverige bli norsk skatteobjekt. Mange mener den nye regeltolkningen kan være et brudd med den nordiske konvensjonen om folkeregistrering.

Underdirektør Harald Hammer i Skattedirektoratets rettsavdeling forklarer i følge Aftenposten at norske myndigheter vil sikre seg bedre oversikt over hvem som er i Norge til enhver tid.

- I vårt rundskriv fra januar til skattekontorene skriver vi også at personer som ber om skattekort i Norge for andre året på rad, kan være skatteytere som skal melde flytting til Norge. Den juridiske regelen er enkel og grei: Har en person vært her i minst seks måneder, regnes det som bosetting, sier Hammer.

Etter vårt syn er Skattedirektoratet helt på ville veier. Nå er det på tide at denne saken løftes inn i regjeringen. Dette er og blir en molbobestemmelse.