Natt til mandag ble de tekniske installasjonene utsatt for nitidig testing før man satte anlegget i drift. Foto: Bane NOR

Nytt kryssingsspor på Ler tatt i bruk

Mandag 8. juni ble det nye kryssingssporet ved Ler stasjon i Melhus satt i trafikk, og års arbeid nærmer seg nå slutten.

Helga 6-7. juni var det togfritt på hele Dovrebanen, mens det ble gjort arbeider en rekke steder. På Ler stasjon betydde denne togfrie helga den siste innspurten for å klargjøre kryssingssporet for bruk, skriver Bane NOR på sine nettsider.

Det er brukt mye tid på å sette i drift det nye signalsystemet, og natt til mandag ble det utprøvd under forskjellige scenarier, for å sikre at det ville fungere som forventet. Videre har mannskapene brukt helgen til å justere og tilpasse anlegget for togenes kjørestrøm, et annet element som er viktig i togframføring.

Det første godstoget kom fra Oslo og var på vei til terminalen på Heimdal med leveranser.

- Det markerte med det en verdig «åpning» av det forlengede kryssingssporet, skriver Bane NOR.

Det jernbanetekniske arbeidet er med dette ferdigstilt, og de lange godstogene kan altså krysse med annen togtrafikk på Ler. Kapasiteten er økt, det vil si at 650 meter lange godstog kan krysse på Ler uten unødig tidstap.

Anleggsarbeidet ved Ler stasjon vil fortsette gjennom sommeren, men da er det arbeid med arrondering, ny parkeringsplass og opprydding som vil foregå. Når Bane NOR er ferdig på Ler, er det investert om lag 240 millioner kroner på strekningen.

Totalentreprenør for utbyggingen er Baneservice AS, og flere lokale firmaer har hatt underleveranser i prosjektet.