Nytt hovedkontor for Øster Hus

Konsernsjef og medeier Njål Østerhus har utsikt mot Sandnes sentrum fra hjørnekontoret sitt i fjerdeetasje.Njål Østerhus har vært aktivt til stede på byggeplassen og selv engasjert seg i hver minste detalj. Her ved ett av Anita Hamremoens mange bilder i bygget.
Ramparkitekter

Ramparkitekter

LieBlikk

LieBlikk

Risa75

Risa75

MurmesterMyhre

MurmesterMyhre

Teqvalogo

Teqvalogo

TSByggtjenester

TSByggtjenester

Rubicon

Rubicon

SandnesTak

SandnesTak

Norrønalogo

Norrønalogo

Interiørfaghuset

Interiørfaghuset

Det nye hovedkontoret til Øster Hus, Rogalands største boligbygger, er blitt et signalbygg og blikkfang. Med fasade av grønn kobber og oransje kontraster nesten lyser det mot deg øverst i Oaldsgata, en av innfartsårene til Sandnes sentrum.

Fakta

Sted: Sandnes sentrum

Prosjekttype: Nybygg kontor

Bruksareal, totalt: 5187 kvadratmeter

Byggherre: Øster Hus Gruppen

Kontraktssum eks. mva.: 100 millioner kroner eks mva.

Arkitekt: Ramp 

Kunstnerisk utforming og fotografi: Anita Hamremoen

Byggeledelse: Øster Hus Entreprenør

Rådgivere: RIB, RIBfy: Norconsult l RIBr: Head Energy BrannCon l RIVA: Asplan Viak RIV, RIE: TEQVA

Underentreprenører og leverandører: Fasade og innvendige metallarbeider: Lie Blikk l Grunnarbeid: Risa l Utomhus: Bjørns Hage og anlegg l Parkett: Bo Andrén l Porter: GAPO l Branntetting: Lie Blikk l Innvendig trapp: Meisland Trapp l Mur, puss, flis: Murmester Myhre l Storkjøkken og kjøkken i personalareal: Norrøna l Møbelleveranse: Nye Rom Heis: Otis l Glassfasade: Rubicon l Utvendig tak: Sandnes Tak l Sedum: Bergknapp l Stål: SL Mekaniske l Maler: T. Lund l Fast innredning: Treprosjekt l Tømrer: TS Byggtjeneste l Plasstøpt betong: Øster Hus Entreprenør l Rør, elektro, ventilasjon: TEQVA

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det er bare 12 år siden virksomheten flyttet det meste av administrasjonen inn i nytt hovedbygg forrige gang. I nybygget, som ble tatt i bruk like før årsskiftet, er det en overkapasitet på 12 kontorer. Planen er at dette skal holde i mange år.

Tre er sentralt

Øster Hus, som ble etablert i 1974, driver prosjektutvikling og bygger eneboliger, rekkehus og leiligheter i Stavanger/Sandnes-regionen og Jæren for øvrig. Driftsselskapet er en del av Øster Hus Gruppen, som for øvrig rommer Solhytten, og eies av brødrene Njål og Cato Østerhus

Tre preger nybygget, som i hovedsak består av plasstøpt betong, glass og metall. Øster Hus liker tre, bygger med tre og har inkludert tømrerne sine, og faget deres, i interiør, kunst og innredning.

Gjennomarbeidet prosjekt

Rogalands største boligbygger utfører ikke arbeid innen kontorbygg og systemhimlinger. De er spesialisert på å bygge boliger for folk flest. Derfor er det andre, «gamle, gode og kjente venner av huset» som Njål Østerhus beskriver dem, som har utført tømrerarbeidet i nybygget.

Behov for mer plass, og ønsket om å effektivisere driften ved å samle avdelingene i gode strukturer, var bakgrunnen for utbyggingen. Men eierne, med livslang erfaring fra bygging, la inn tilstrekkelig tid til grundig forarbeid. Prosessen startet med at Øster Hus inviterte fire arkitektkontor, de samarbeider med, til arkitektkonkurranse. Arkitektkontoret Ramp vant denne. Så ble det satt av god tid til å utforme detaljene.

Som små og store smykker

Administrasjonsbygget består av to hovedkropper, på henholdsvis to og fire etasjer, over bakken. Byggene er vinklet inn i hverandre, og er et svar på reguleringen. Underst er to etasjer underjordisk parkering. Utenfor inngangspartiet er en romslig gjesteparkering.

Første etasje rommer en resepsjon utformet som et kunstverk i seg selv, kundemottak og kantine med storhusholdningskjøkken. Inngangspartiet, og etasjene over, domineres av en stor trapp. Kjernen er av stål. Trappen er bygd av Lie Blikk og kledd med finer av ask, av firmaet Treprosjekt. De hadde all leveranse til innredningen. Over foajeen svever en lampe som følger trappen.

Fire etasjer med cellekontor

Opp over i bygget er kontorarbeidsplassene og møterom for de prosjekterende, administrasjonen og lederne. Konsernledelsen og styrekontoret er plassert øverst. Øster Hus har 130 ansatte, fordelt på 90 tømrere og 50 kontorarbeider. Nybygget har 72 kontorarbeidsplasser, og rommer ett landskapskontor. Det er for de fire ansatte som arbeider innen service. De er som regel på farten og deler på en arbeidsstasjon. Ut over det, har alle ansatte cellekontor.

– Vi brukte ikke lang tid på å ta den beslutningen. Vi mener at cellekontor blant annet er et konkurransefortrinn når vi ansetter. Ønsker de ansatte å være mer sosiale, kan de heller holde dørene åpne, sier konsernsjefen.

Selv har han et hjørnekontor med utsikt mot Sandnes sentrum og skråningen mot fjorden.

Arkitekten har i utformingen av bygget lyktes i å skape transparente etasjer, uten preg av lange korridorer, selv der kontorene ligger på rad og rekke.

Lysåpent og fargerikt

– Opprinnelig var bygget tenkt med stående lameller i fasaden. Vi landet på at vi ikke ønsket det, av hensyn til utsikten og innsyn. Etter en ny fasadestudie sammen med Ramp, endte de opp med å foreslå dagens kobberfasade med oransje innslag, forteller Njål Østerhus.

Nybygget ligger i et tun, i kombinasjon med øvrige bygg i regi av Øster Hus Gruppen, inkludert det gamle hovedkvarteret.

Gjennomgående høy kvalitet

Grunnen består av løsmasser. Grunnvannet står så høyt, på kote 39 – 40, at den nederste parkeringsetasjen er støpt vanntett. Det er stedstøpte dekker i alle etasjene.

Hovedtrappen preger inngangspartiet. Bygget har i tillegg en interntrapp. Det gir en ekstra rømningsvei. Trappene er plassert i motsatt ende av hverandre. Grepet gir muligheten for å spare tid, for den som effektivt skal fra en etasje til en annen.

Fellesarealene i første etasje har gulv av slipt betong. Gangarealene, styrerommet og eierkontorene i tredje- og fjerde etasje har parkettgulv. For øvrig har alle kontorrommene heldekningstepper. Innvendige tak har monohimling, en lydabsorberende himling uten synlige skjøter. Utvendig tak er en kombinasjon mellom asfaltpapp og sedum.

Energibatteri i fjellet

Nybygget er klassifisert som et A-bygg, og henter energi fra grunnen til både varme og kjøling. Systemet bygger på energibrønner og varmepumpe. Ved behov for varme henter varmepumpen energi fra grunnen. Varmen distribueres via vannbåren gulvvarme i første etasje. De øvrige arealene varmes opp via oppvarmet tilluft. Også forbruksvannet varmes opp med energi fra grunnen.

Når varme hetes ut fra grunnen synker temperaturen i fjellet gradvis i løpet av fyringssesongen. Når den er over, er temperaturen i fjellet lav. Da hentes kulde, for å kjøle ned arealene når det blir i overkant varmt innendørs.

Innovative løsninger

Energibrønnene er boret cirka 250 meter ned. Det er estimert at løsningen vil redusere behovet for kjøpt energi med minst 80 prosent.

– Hvordan landet dere på å benytte energi fra grunnen til kjøling og oppvarming?

– Jeg sa til Kåre Ravndal, i Teqva Gruppen, at jeg vil ha energiløsningen i bygget utformet slik som de ville ha valgt å gjøre det, om de skulle ha bygget et nybygg til seg selv i dag. Så fikset Teqva resten, svarer konsernsjefen.

Sandnes kommune har krav til lokal overvannsdisponering på tomten. Nedbøren håndteres via sedum på deler av taket, via regnbed som både fordrøyer og infiltrerer vannet til grunnen og gjennom et nedgravd, fordrøyningsmagasin med strupet utløp. Også dette infiltrerer til grunnen.

Tydelige signaler

Sandnes-fotograf Anita Hamremoen har stått for den kunstneriske utformingen. Hun har blant annet fotografert 90 Øster Hus-ansatte ute på byggeplassene. I møterom, styrerom og fellesareal er det særegne og poetiske fargebilder av tær, trevirke og natur. Tre-motiv går også igjen som dekor på glassveggene.

– Vi liker tre, vi bygger med tre og hadde lyst til å ha tre i den kunstneriske utformingen. Dette skiller oss fra andre. I tillegg er den kunstneriske utformingen en del av prioriteringen vår, som retter oppmerksomheten mot håndverkerne våre. De er en vesentlig del av årsaken til vår suksess. Derfor skal de og jobben de gjør være en bærende del av bygget, beskriver Njål Østerhus.

Inkluderer håndverkerne

Sorthvitt-bilder av alle håndverkerne, fotografert av Anita Hamremoen, preger en 11 meter lang vegg i andre etasje og totalt 65 kvadratmeter vegg i den interne trappen. Da intervjuet ble gjennomført var det få dager igjen til innvielsesfesten, hvor alle ansatte var invitert. Njål Østerhus gledet seg som en unge til å få alle inn i hovedkvarteret. Planene er klare. Etter at de er hilst velkomne, skal de ut på vandring i bygget. Da kan de finne bildet av seg selv på en vegg i hovedkvarteret.

– Vi er opptatt av å vise at vi er stolte av tømrerne våre og setter pris på dem, understreker lederen.

– Prosjektet er påkostet og har tatt tid. Hvorfor har dere lagt så mye ned i utformingen?

– Dette skal være et godt hus å være i både for våre besøkende og ansatte. Kvalitet og materialer påvirker mennesker. I tillegg er hovedkvarteret vårt det første bygget en ser, når en kommer inn til Sandnes sentrum denne veien. Vi er i byggebransjen og ville ha et signalbygg. Vi skal og bør legge mer i hovedkvarteret vårt enn i et ordinært kontor, for å beskrive kvalitetene vi står for. Med dagens byggekostnad på cirka 20.000 kroner per kvadratmeter på nybygde kontorer, ligger vi på 30 000 kroner per kvadratmeter. Da er det kjekt at du kan se kvalitetene, svarer Njål Østerhus.


Flere prosjekter