Nytt gigantprosjekt vedtatt – en stor utfordring venter

Tirsdag ble en stor dag for den norske anleggssektoren - da ble nemlig utbyggingen av det enorme Rogfast-prosjektet vedtatt i Stortinget.

Med dette er klarsignalet gitt for byggingen av verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Tunnelen blir hele 26,7 kilometer lang. Lærdalstunnelen, som har blitt sett på som en av de aller største eksportvarene inne norsk tunnelteknologi, er på sin side 24,5 kilometer lang. Det er dermed klart for et nytt prosjekt som virkelig vil sette Norge på infrastrukturkartet. Det finnes flere langt lengre jernbanetunneler rundt om i verden, men ingen vil bli lik den som snart skal bygges i Rogaland. Det er ikke bare lengden som imponerer - den skal på det laveste også gå 385 meter under havoverflaten.

En så lang og dyp tunnel innebærer selvsagt at det vil et teknisk utfordrende prosjekt å gjennomføre. Den skal bygges i to løp, det skal etableres et to-plankryss under Kvitsøy og det skal sprenges to ventilasjonssjakter ned til begge tunnelløpene. Disse alene skal ha en diameter på 10 meter og skal ned 250 meter. I tillegg må entreprenørene som sikrer seg oppdragene regne med lange stuffer, fare for høyt vanntrykk og noe usikre bergarter i enkelte partier, for å nevne noe. Med en så enorm utbygging legges det opp til flere store kontrakter - slik må det også selvsagt bli med et prosjekt til en totalkostnad på cirka 16,8 milliarder kroner.

Dette prosjektet er noe både norske og utenlandske entreprenører virkelig skal få bryne seg på. At det vil bli stor konkurranse om prestisjeoppdraget er helt sikkert - interessen vil bli stor også fra utlandet – som vi har sett på de store jobbene de senere årene. Men på denne typen kontrakter vil helt sikkert også de norske selskapene bite godt fra seg. Få andre land, om noen, kan vise til så mange undersjøiske veitunneler. Denne kompetansen finnes fortsatt i aller høyeste grad i Norge. Rogfast vil definitivt bli en stor ingeniørmessig utfordring – men vi har brutt mange barrierer innen fjellarbeid tidligere – så dette er noe næringen vil få til. Om alt går som planlagt skal tunnelen åpne for trafikk i 2025-2026.

Prosjektet er viktig på mange måter. Det vil kunne gi en ny dimensjon både for bosettingsmønsteret og næringslivet i denne delen av Rogaland, og korte ned reisetiden mellom Stavanger og Bergen med rundt 40 minutter. Prosjektet representerer også selve oppstarten på planen om å etablere en ferjefri E39 på Vestlandet. Nå starter faktisk dette arbeidet opp – og nå skjer det raskt. Statens vegvesen vil lyse ut den første kontrakten på Rogfast allerede i år, så nå er det bare for entreprenørene å spisse blyantene.