Gravemaskiner på belter hadde et fall fra 400 solgte i fjerde kvartal 2019 til 375 solgte i samme kvartal 2020. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Nysalget av anleggsmaskiner falt 18 prosent i 2020

Nysalget av anleggsmaskiner i fjerde kvartal i fjor er det svakeste for kvartalet siden 2014. Totalt for året utgjør maskinsalget en nedgang på 18 prosent fra året før.

Det kommer frem i Maskingrossisternes Forenings statistikk for 2020.

I fjerde kvartal 2020 ble det solgt totalt 1.053 nye anleggsmaskiner i Norge, 18 prosent færre enn samme kvartal året før. Med 4.188 solgte maskiner i løpet av hele 2020 er det totale salget i året som gikk, også 18 prosent svakere enn det var i 2019.

«Året har vært preget av en uavklart Covid-19 situasjon, som har skapt uro i markedene og lavere investeringsvilje. I tillegg har vi hatt en utfordrende valutasituasjon, hvor den norske kronen har svekket seg betydelig, og det har dermed medført at importerte varer har blitt tilsvarende dyrere. For mange entreprenører har dette ført til at maskiner har blitt brukt lengre, og en del har valgt å kjøpe brukt i stedet for nytt. Vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer om et betydelig høyere salg av bruktmaskiner i 2020 sammenlignet med tidligere år», skriver Maskingrossisternes Forening (MGF) i en pressemelding om statistikken.

I tillegg til pandemi og kronekursfall skriver MGF at det også har vært meldt om forsinkelser av igangsettelse på flere prosjekter som følge av kommune- og fylkessammenslåingene.

Noen øker

For fjerde kvartal melder foreningen om nedgang i stort sett alle underkategoriene, med unntak av dozere, hjulstyrte dumpere, kompaktlastere og tandemvalser.

Gravemaskiner på belter, som er den største underkategorien, hadde et fall fra 400 solgte i fjerde kvartal 2019 til 375 solgte i samme kvartal 2020. Den nest største underkategorien, hjullastere, hadde i fjerde kvartal en tilbakegang på 24 prosent fra 389 solgte i 2019 til 296 i 2020. For hele året samlet er nedgangen 18 prosent. Minigravere, som tredje største underkategori, hadde en tilbakegang på 17 prosent for hele året, skriver MGF.

– Selv med en tilbakegang på 18 prosent på nysalget i 2020 sammenlignet med 2019, er våre medlemmer etter forholdene tilfredse. Vi hadde forventet en tilbakegang på 20 prosent med bakgrunn i faktorene Covid-19, valutakurs og forsinkelse i utsettelse av prosjekter fra kommuner og fylkeskommuner, sier MGF-direktør Tone Lindberg Grøstad i pressemeldingen.

Regionale forskjeller

For gravemaskiner på belter isolert sett, er det de større maskinene som har hatt sterkest tilbakegang i 2020. Maskiner under åtte tonn hadde en økning på åtte prosent, mens de mellom åtte og 14 tonn har en svak tilbakegang på seks prosent. Den største tilbakegangen har vært i vektklassene mellom 19,1 og 24 tonn hvor det er solgt 133 maskiner i 2020 mot 199 i 2019, en tilbakegang på én tredjedel.

MGF melder også om store regionale forskjeller på hvordan markedet har utviklet seg i 2020. De fylkene som kommer best ut, er Rogaland med en vekst på to prosent, og Møre og Romsdal med en svak nedgang på to prosent. Fylkene med svakest omsetning i 2020 har vært Agder med 28 prosents nedgang, Innlandet med 27 prosents nedgang, og Viken med 26 prosents nedgang.

Viken er det desidert største marked med 1.252 solgte nye maskiner i 2020, etterfulgt av Vestfold og Telemark med 402 maskiner og Innlandet med 397 maskiner, skriver MGF.