Nyhavn Sandviken

I Nyhavn i Bergen har Consto Bergen ført opp fire boligblokker med totalt 83 leiligheter for Nyhavn Bergen.

Fakta

Sted: Nyhavn, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, boliger

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 185 millioner kroner

Areal BRA: 8.600 kvadratmeter

Tiltakshaver: Nyhavn Bergen AS (Barlindhaug Eiendom)

Totalentreprenør: Consto Bergen

Arkitekt: TAG Arkitekter

Rådgivere: RIB: H2 Byggeteknikk l RIByfy, RIG: Multiconsult l RIV: Cowi (rør), Asplan Viak (UE RIV: R. Torgersen) l RIE: Thunestvedt (UE RIE: BI Elektro) l RIBr: Konsepta l RIMiljø og Uavh kontroll: Sweco Norge l RIVA: Asplan Viak

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Skanska Survey l Balkonger: Innor l Blikkenslager: Fasade og Bygg Service l Maler: Malermester B A Urdal l Mur og flis: Arthur J. Thorsen l Rørlegger: Grevstad & Tvedt VVS l Elektro: Thunestvedt, BI Elektro l Bravida Norge l Ventilasjon: R. Torgersen l Lås og beslag: Certego l Parkeringssystem: Metrisk

Prosjektet er tegnet av TAG arkitekter og ført opp i en totalentreprise. Blokkene har fem etasjer og et samlet areal på 8.600 kvadratmeter (BRA). Entreprisekostnaden er på 185 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggearbeidene startet i november 2017 og har hatt tre byggetrinn og trinnvise overleveringer. De siste lokalene skal overleveres i mars i år.

God byggeprosess

Prosjektleder Hans Bjarte Paulsen i Consto Bergen sier at byggingen har gått veldig bra.

– Det har tidligere vært industri og skipsopphugging på tomten og forurensede masser er kjørt til deponi. Byggene står på utfylt sjøbunn. Det var knyttet stor spenning til hva vi kunne finne i sjøen der det ytterste bygget er ført opp, sier Paulsen.

Consto Bergen praktiserte lean og enkel BIM i prosjektet.

83 leiligheter

De fire blokkene rommer 83 leiligheter. Leilighetene har høy standard og kjøperne hadde mulighet for tilvalgsløsninger.

Blokkene ligger sørvestvendt til i sjøkanten og solforholdene er gode. Alle leilighetene har balkonger eller terrasser, noen har to. Både leiligheter, fellesareal og uteområder har universell tilkomst. Blokkene ligger i vifteform slik at flest mulig leiligheter skal få best mulig utsikt mot sjøen. Området mellom blokkene skal bli et kommunalt torg. Fra leilighetene og uteområdene er det utsikt mot Sandviken, Bergen sentrum og Laksevåg. Nyhavn Sandviken ligger nær Gamle Bergen.

Arkitektur

Seniorarkitekt Marco Todorovic i TAG arkitekter forteller at boligprosjektene er brikker i større sammenhenger, og det er derfor viktig å ha fokus på hvilke kvaliteter nye områder kan gi til omgivelsene rundt.

– Oppgaven vår er å få inn de elementene som gjør at folk trives også utenfor leiligheten sin, som steder der folk kan møtes og være sosiale, gode gang og sykkelforbindelser, grønne områder for å nevne noen. Det er også viktig å ivareta kvaliteter som allerede finnes i området. Dette kan være med på å styrke identiteten i et nytt område. Et nytt boligprosjekt har liten verdi dersom nærmiljøet ikke fungerer. Dette er problemstillinger som vi ønsker at alle i TAG skal være ekstra bevisste på. Hvis vi lykkes, vil folk ønske å bo her lenge, og da har vi laget bomiljøer som er bærekraftige og som mange vil ha glede av i framtiden, sier Todorovic.

Utfylt sjøbunn

Tomten i Nyhavn er på cirka 4,5 mål og består i stor grad av utfylt sjøbunn. Det er sprengt ut cirka 1.500 kubikkmeter faste masser på den vestlige delen av tomten. Den fremste blokken står på 22 betongfylte rørpeler og 50 stålkjernepeler, i snitt 18 meter dype. Det er membran og ventilasjonshull under de delene av byggene som ikke har parkeringsanlegg mot grunn.

Fire blokker

Tre av blokkene er rektangulære, den fjerde er trapesformet. Parkeringssynk og søppelbunker er støpt vanntett. Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong supplert med stålsøyler. Takene er flate, isolerte og tekket med Sarnafil. Fasadene har klimavegger forblendet med hvit og mørk grå tegl og innslag av royalimpregnert trepanel. Leilighetene har parkett og flis på gulv og nedsenkete himlinger.

Det har ifølge Paulsen gått med cirka 5.000 kubikkmeter ferdigbetong i blokkene og 2.000 kubikkmeter i kaien.

Det er 250 millimeter isolasjon i ytterveggene og i snitt 350 millimeter i takene.

Bruk av tegl, royalimpregnert trepanel og aluminiumsbeslåtte vinduer har gitt vedlikeholdsvennlige blokker. Både leiligheter og fellesareal er sprinklet.

Nyhavn Sandviken er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme i stuer og soverom og med elektriske varmekabler på bad. Leilighetene er i energiklasse A og har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Da byggeaktiviteten var på topp var cirka 75 personer med. Nyhavn Sandviken er ført opp uten fraværsskader.