Nye Voss gymnas

Ved Nye Voss gymnas har Constructa Entreprenør ført opp et nybygg på 12.800 kvadratmeter for Hordaland fylkeskommune.

Fakta

Sted: Voss

Prosjekttype: Nybygg, skolebygg

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 300 millioner kroner

Bruttoareal: 12.800 kvadratmeter

Tiltakshaver: Hordaland fylkeskommune

Totalentreprenør: Constructa Entreprenør

Vinner av pris og design-konkurranse, arkitekt: HLM arkitektur

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIB, RIByFy, RIV, RIE og RIAku: Multiconsult | RIBr: Konsepta | Kontroll: Rambøll Norge

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Voss Oppmåling | Riving, grunn- og utomhusarbeider: Rivenes | Betongarbeid: Åmodt Entreprenør | Betongelementer: Nobi Voss og Bjørn Hansen | Stålarbeid: SL Mekaniske | Taktekking: Takentreprenøren | Alu/glass fasade: John Holvik | Solav-
skjerming: Solskjermingsgruppen | Blikkenslager: Østensen eftf | Rekkverk: Trakon Vest | Tømrer: Byggefirma Nilsen & Andersen | Himlinger/systemvegger: Innomhus | Maler: Maler og Gulvgruppen | Gulvlegging: Paul I. Kronheim | Rørlegger: Chr M Vestrheim | Elektro: Vangen Elektriske og Thunestvedt | Ventilasjon: GK Inneklima | SD anlegg: Hoist Energy | Heiser: KONE | Brannsikring: Protectio | Sprinkler: Tore Eide | Lås og beslag: Heikki Bruvik | Idrettsutstyr: Killingmo & Tønsberg | Innredning: Idema | Storkjøkken: Vidar Bøe | Byggevarer: Neumann Bygg | Rent tørt bygg: Rent Tørt Bygg Consult

Voss gymnas har frem til nå hatt 350 elever. Etter at skolebygget fra 1916 er rehabilitert øker antall elever til 620.

Bygget er tegnet av HLM arkitektur og ført opp i en totalentreprise. Det har tre etasjer over bakken og en etasje under. Samlet areal er på cirka 12.800 kvadratmeter.

Constructa Entreprenørs entreprisekostnad er på 300 millioner kroner uten merverdiavgift. Rivning startet før sommerferien i 2015, grunnarbeidene startet i august og skolebygget ble fullført i henhold til fremdriftsplanen og overlevert 28. februar i år.

Allsidig

Skolen tilbyr studiespesialisering (med programområde for realfag, språk, samfunnsfag og økonomi), voksenopplæring, design og håndverk, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, kunst, design og arkitektur, medium og kommunikasjon, musikk, dans og drama (med hovedvekt på musikkfag), service og samferdsel og påbygging til studiekompetanse. Det er cirka 60 undervisningsstillinger ved skolen, medregnet avdelingsledere.

Det nye skolebygget har spesialrom for naturfag, helse, håndverk og musikk. Musikkrommene er bygget som rom-i-rom (med oppforete gulv) og har doble dører.

I tillegg er det bygd en flerbrukshall for idrettsfag. På plan 1 ligger det et auditorium med 200 sitteplasser. En dobbel foldevegg bak foreleser kan åpnes og området kan bli til en scene eller bli en del av Skuletorget (et vrimleareal som går over fire plan). Flerbrukshallen kan brukes til mange slags ballspill, blant annet håndball og basketball. I den ene enden av flerbrukshallen er det en basishall med permanent oppsatte apparater for turn og en egen nedsenket skumgummigrop. Om ønskelig kan flerbrukshallen deles i tre mindre haller.

Fra garderobene går den en kulvert (kalt gladiatorgang) til fotballbanen som ligger rett sør for skolebygget og knyter sammen skolen og idrettsanlegget. Øst for det nye skolebygget skal det bygges en hinderløype, som blir en del av treningstilbudet på skolen.

2.300 billass

Nye Voss gymnas ligger på Skulehaugen, mellom sentrum på Voss og elva Vosso. Grunnen består av løsmasser. Prosjektleder Johannes Gullbrå i Constructa Entreprenør forteller at den største utfordringen i prosjektet var massetransport ut fra tomten.

– Det er fraktet ut 23.000 kubikkmeter løsmasser fra tomten, med ti kubikkmeter per lass blir det 2.300 utkjøringer. Med godt samarbeid og god dialog med Voss kommune og Statens vegvesen gikk det bra, sier Gullbrå.

Han legger til at tomten og byggegropen ligger i tilsiget til et drikkevannsreservoar og at det var strenge regler i byggeperioden for å unngå forurensing av drikkevannet.

Samspillsprosjekt

– Bygget ble utviklet i et samspill med Hordaland fylkeskommune. Fra november 2014 til mai 2015 skjedde utviklingen i en samspillsentreprise. Resultatet var et omforent prosjekt der vi visste godt hva vi skulle bygge og levere og byggherren visste godt hva de skulle ha. Dette er et av fylkeskommunens første samspilleprosjekter. Fra mai i 2015 var dette en vanlig totalentreprise, forteller Gullbrå.

Betong, stål og tre

Sivilarkitekt Svein Øvsthus i HLM arkitekter forteller at det nye skolebygget har tilnærmet rektangulær og meget kompakt form. En takterrasse skjærer seg inn i bygget i andre etasje og en i tredje etasje. De skaper gode uterom for elever og lærere tett på undervisningslokalene. Takterrassene sammen med overlys over hele Skuletorget skaper lyse og attraktive lokaler.

Underetasje og sjakter er plasstøpte. Bærende konstruksjon over bakkenivå består av stål og hulldekker. I flerbrukshallen er det 25 meter lange spenn av gitterdragere.

Et av de tre tekniske rommene går over tre etasjer og ligger midt i bygget. Her er seks ventilasjonsaggregater stablet tre og tre i høyden. Det flate taket bæres av hulldekker og er isolert og tekket. Fasadene er kledd med varmebehandlet furu og emaljert glass. I kantinen og Skuletorget er det glassfasader. Alle fasader har vinduene screens som både demper lys og varme og hindrer blending.

Furu eller betong på vegg

Skuletorget har betongfliser i første etasje og tregulv i andre og tredje etasje. Klasserommene har vinylbelegg på gulvene. Det er akryl på gulvene i verksteder. Veggene er enten kledd med brannimpregnerte furuplater, mange steder perforert, eller frilagt betong som er støvbundet med olje. Klasserommene har malte gipsvegger. I Skuletorget, kantine og flerbrukshall er det spilehimling. Første etasje i Skuletorget har 3,7 meters himlingshøyde. Det er lagt vekt på materialer som skal være vedlikeholdsvennlige.

Det er 250 millimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 350 millimeter i taket. Vinduer har en U-verdi på 0,8, glassfasader på 1.0. Vinduene er i aluminiumsbeslått tre, glassfasadene i aluminium. Trykktesting viser en luftveksling på 1,2. Gunstig temperatur og lite nedbør ga en tørr konstruksjon. Bygget har universell utforming.

Fjernvarme

Nybygget er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer og vannbåren gulvvarme basert på fjernvarme (unntatt musikkrom som har panelovn på grunn av fare for støy ved rørgjennomføring). Bygget er i energiklasse B. Det har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Oppføringen av bygget skjedde uten fraværsskader.


Flere prosjekter