Nye Veier vil bygge verdens mest klimaeffektive veistrekning

Nye Veier skal i samarbeid med ZERO realisere verdens mest klimaeffektive veistrekning.

Veiutbygging medfører store klimagassutslipp blant annet fra betong, stål og asfalt. Det er også store utslipp fra anleggsmaskiner.

- Den nye rapporten fra IPCC sier at vi globalt må halvere utslippene innen 2030. Dette må innebære en forsterket klimapolitikk også i anleggsnæringen. Derfor ønsker vi å realisere målet om å bygge verdens mest klimaeffektive veistrekning, sier Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier i en pressemelding.

Forbildeprosjekter har vært viktige drivere for endring. Nye Veier og ZERO er opptatt av det videre arbeidet skal danne grunnlag for en metodisk utvikling fremover, og bidra til realisering av nullutslippsteknologi.

- Vi bruker industrien og leverandørene til å oppnå utslippsreduksjoner. Et av våre avgjørende grep er å utvikle tydelige og ambisiøse prestasjonsmål i kontraktene vi inngår med entreprenørene sier Ingrid Dahl Hovland

Regjeringen jobber med en finansieringsmodell for karbonfangst og lagring blant annet for sementproduksjonen i Brevik. Også innen stål og asfalt trengs det ny teknologi for å redusere utslippene.

- Nye Veier kan være med å skape et marked for nullutslippsløsninger i industrien, og dette er avgjørende for at vi skal klare å løse klimaproblemet sier Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO.