Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier (fra venstre), vegdirektør Terje Moe Gustavsen og administrerende direktør i Bane NOR, Gorm Frimannslund.Godt oppmøte på leverandørdagen denne uken.Administrerende direktør Gorm Frimannslund i Bane NOR.Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.Vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens Vegvesen.

Nye Veier, Vegvesenet og Bane NOR møtte leverandørene

Norges største samferdselsutbyggere la frem planene sine for leverandører og entreprenører i et stort felles leverandørmøte mandag.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye veier og administrerende direktør Gorm Frimannslund i Bane NOR orienterte om de siste årenes samferdselsutbygging og de kommende årenes prosjekter da de møtte bygg- og anleggsnæringen mandag.

─ Har vist vei

Bane NOR-direktøren var først ute, og fortalte blant annet om jernbaneutbyggerens forbedringsprogram «Utbygging 2020», hvor Bane NOR arbeider med ambisjonen om å kutte byggekostnadene på norsk jernbane med ti milliarder kroner.

─ Det er mye penger å spare på små ting som kan gjøres annerledes, sa Frimannslund til forsamlingen på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.

Frimannslund trakk frem Nye Veier som et forbilde i jobben med få mer jernbane for pengene. Overfor Byggeindustrien understreker han at han mener Bane NOR har kommet godt i gang med kostnadskuttene, men at jernbaneutbyggeren er et tungt maskineri å snu.

─ Nye Veier har vist vei, og vi har spesielt lært at vi må veldig tidlig inn i prosjektet for å velge gode løsninger, sier han.

20 prosent besparelser

Nye Veier ble etablert i 2015, med overtakelse av en del av Vegvesenets utbyggingsansvar i 2016. Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland forteller at de i år, etter omtrent to års drift, har pågående kontrakter for 20,2 milliarder kroner, pågående konkurranser for 21,4 milliarder, 20,5 milliarder kroner i samfunnsøkonomiske besparelser og kostnadsbesparelser på 20 prosent.

─ Vi har en variert kontraktstrategi, men det vi har sett så langt, er at vi har landet på riktige størrelser på prosjektene våre. Dette har ført til reduserte kostnader. Vi har også veldig tro på prestasjonsinnkjøp, eller best value procurement, sier Hovland.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mener både Nye Veier og Bane NOR viser at man kan oppnå gode resultater med større handlingsrom i samferdselsutbyggingen.

─ Det Nye Veier gjør, er jo ikke så veldig originalt, men det som er viktig her, er at de har vist at det virker, sier Gustavsen.