Parsellen mellom Mandalselva og Herdalen i Lyngdal får en spektakulær bru over Audnedalen. Illustrasjon: Nye Veier/Cowi

Nye Veier tror de sparer én milliard på valg av ny trasé

Valg av ny trasé fra Mandalselva til Herdalen i Lyngdal på E39, kan kutte kostnader med én milliard kroner. – Et nøkternt og realistisk anslag, mener Nye Veiers prosjektdirektør Asbjørn Heieraas.

Prosjektdirektør for Ny E39 Kristiansand vest - Lyngdal, Asbjørn Heieraas, har tro på store besparelser på delstrekningen Mandalselva - Herdalen.

Det var Fædrelandsvennen som først fortalte om milliardkuttene på E39 Kristiansand vest - Lyngdal etter et informasjonsmøte mellom beboere og Nye Veier i Lindesnes tirsdag kveld.

– Vi har jobbet med strekningen mellom Mandalselva til Herdalen for å optimalisere prosjektet mest mulig, og har funnet bedre og billigere løsninger langs en ny trasé som vil gi et kutt på totalt én milliard kroner, sier prosjektdirektør i Nye Veier, Asbjørn Heieraas til Byggeindustrien.

Kortere vei og mindre tunnel

Den alternative traséen ligger lenger inn i landet enn den opprinnelige. Den økonomiske gevinsten med de nye planene ligger først og fremst i at de kan bygge 1,3 kilometer kortere vei og ikke minst få mer vei i dagen.

Totalt gir den nye traséen fire kilometer mindre tunnel.

Totalt er parsellen mellom Mandalselva og Herdalen på 26,5 kilometer.

– Det er en overordnet analyse som er gjort, og vi er nå på et tidlig kommunedelplan-stadium. Men når vi har kommet frem til summen på én milliard, så mener vi det er både nøkternt og realistisk. Sånn sett kan det være enda mer å spare her, men det tør vi ikke cashe inn nå. Men vi har trua på de 1.000 millionene, sier Heieraas.

– Og nå er det denne traséen dere kommer til å gå for?

– Ja, det blir det. Vi skal lage en fullstendig konsekvensutredning, og har ikke gått inn og sett på rødlistede arter i området for eksempel. I teorien kan det naturligvis dukke opp noe som endrer bildet, men det er stå stort sprik her at det skal ganske store ting til for å trumfe én milliard, sier Heieraas.

Færre boliger blir berørt

Han trekker også frem at vesentlig færre innbyggere blir berørt av den nye traséen. Det betyr at færre boliger må innløses og færre rammes av støybelastninger.

Men en ny korridor innebærer samtidig at andre som ikke har vært berørt tidligere, blir berørt nå.

– Det er svært kjedelig for de det gjelder, men det vil alltid være noen som berøres i store veiutbygginger. Det positive her er at det blir færre med den nye traséen, sier Heieraas.

Et stykke frem i tid

Ny E39 Kristiansand vest-Lyngdal er i Nye Veier-porteføljen definert som et prosjekt med snarlig utbygging.

Mandal øst og Mandal by er de to første delprosjektene som skal bygges på strekningen. Disse brikkene må være på plass før Mandalselva til Herdalen kan realiseres.

– Det betyr at vi ikke skal bygge noe på denne strekningen før i 2021 eller 2022, opplyser Heieraas.

Byggeindustrien har tidligere omtalt de nye planene, men den gangen var besparelsene anslått til å bli lavere enn den milliarden Nye Veier nå tror de kan spare.