Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier. Arkivfoto: Christian Aarhus

Nye Veier tar i bruk ny gjennomføringsmodell

– Vi har hele veien vært opptatt av å involvere leverandørene og samhandling. Det er vi også i den nye gjennomføringsmodellen.

Det sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.

Onsdag gjennomførte Nye Veier en digital leverandørkonferanse der de gikk gjennom konkurransene som etter planen skal ut i markedet i 2020 og2021. Konferansen ble innledet med en presentasjon av en ny gjennomføringsmodell som Nye Veier vil ta i bruk i konkurranser fremover.

Samarbeider med rådgiver om reguleringsplaner

I gjennomføringsmodellens første fase skal en rådgiver gjennomføre reguleringsplanen sammen med Nye Veier.

– Vi kommer til å gjennomføre reguleringsplaner med rådgiver forut for en totalentreprisekonkurranse. Vi har ute en konkurranse nå, med tilbudsfrist 8. juni, på rammeavtale på rådgiverkonkurranser. Gjennom rådgiveren ønsker vi å få frem de beste løsningene, med det skal være rom for totalentreprenøren til å optimalisere innenfor reguleringsplanen, sier Børseth.

Kontrahering

Han kommer videre inn på hvordan entreprenør skal kontraheres. Nye Veier vil gjennomføre konkurransene etter BVP-metoden, det vil si mest mulig funksjonskrav.

– I konkurransen legger vi ved en vedtatt reguleringsplan, og det er den man gir tilbud på, sier Børseth.

Han opplyser at prosjektnedbrytingsstrukturen (PNS) i hovedsak er med faste rundsummer (fastpriskontrakter), og gjennomføringsmodellen er basert på NS8407 som kontraktsstandard.

– Vi har også i denne modellen lagt inn muligheten for å starte kontraheringsfasen tidligere, men da med utgangspunkt i en geometriplan. Det vil kun være unntaksvis, men vi vil benytte det ved et eller to av prosjektene som vi skal ut med i 2021, opplyser Børseth.

Optimalisering

Når Nye Veier har valgt det de mener er den beste leverandøren, og kontrakten er signert, går byggherre og leverandør inn det Nye Veier beskriver som en optimalisering- og klargjøringsfase. Denne fasen blir ifølge Børseth gjennomført med basis i den prisen som ble gitt, og den PNS-strukturen som entreprenør la til grunn da de ga prisen.

– Formålet vårt med denne fasen er å finne forbedringer og lukke uklarheter i kontrakten. Vi vet at det kan være uklarheter i kontraktsunderlaget vårt opp imot reguleringsplaner eller andre forhold, og dette ønsker vi å avklare i denne fasen. I tillegg ønsker vi å sikre oss at systemer innenfor blant annet HMS, er klart for både totalentreprenøren og underentreprenører før man starter prosjektering og bygging, sier Børseth.

Gevinsten byggherre og entreprenør oppnår i optimaliseringsfasen blir fordelt 50/50. Totalentreprenøren får 25 prosent av effekten av optimaliseringen direkte, og den sisten 25 prosenten blir basert på grad av måloppnåelse i slutten av prosjektet.

Siste fase

Den siste fasen i Nye Veiers gjennomføringsmodell omhandler detaljprosjektering og bygging.

– Entreprenør bygger etter avtalt og optimalisert PNS. Vår jobb vil være oppfølging av kontrakten i form av verifisering av kontraktskrav og revisjoner. Det vil også være nødvendig å bruke sanksjoner ved brudd på kontrakt. Endringer må håndteres fortløpende, og vi kommer til å bruke PRIME- prosjektintegrert megling, slik vi også gjør i kontraktene i dag, opplyser Børseth.