Nye Veier søker Juridisk rådgiver til hovedkontoret

Nye Veier AS er etablert og operativt fra 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor i Kristiansand. Oppstartporteføljen består av åtte veistrekninger i Sør- og Midt-Norge med en investeringsramme på om lag 148 mrd. kroner. Selskapet etablerer nå en slank byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Vi ønsker at ledere og medarbeidere i organisasjonen skal være gode rollemodeller og ha komplementær kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Firma Experis for Nye Veier
FylkeVest-Agder
StedKristiansand
Søknadsfrist12.08.2018

Nye Veier søker Juridisk rådgiver til hovedkontoret i Kristiansand.

Vil du være med på laget i et av landets mest nyskapende kontraktsmiljø på byggherresiden? Vi ønsker å styrke vår avdeling Kontrakt og anskaffelser med en faglig sterk og erfaren medarbeider. Stillingen som Juridisk rådgiver vil ha arbeidsted på hovedkontor i Kristiansand men ha relasjoner til våre utbyggingsområder og øvrige deler av organisasjonen.

Ansvar og hovedoppgaver:

 • Utarbeide og følge opp kontrakter i selskapet i samarbeid med utbyggingsområdene og avdeling for trafikantnytte og drift
 • Bistå i utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Bidra til å videreutvikle og implementere selskapets kontraktsstrategi og rutiner for risikobasert kontraktsoppfølgning
 • Løpende juridisk støtte til våre utbyggingsområder og øvrige deler av organisasjonen
 • Delta og bidra i interne fagnettverk og annen fagutvikling

Utdanning:

Cand. jur. / master i rettsvitenskap eller tilsvarende relevant utdannelse.

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Minimum 5 års relevant erfaring innen kontrakts- og entrepriserett
 • Ønskelig med erfaring og kompetanse innen offentlige anskaffelser
 • Meget god norsk og engelsk formuleringsevne, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Må ha plettfri vandel og høy integritet
 • God kommersiell forståelse med helhetsperspektiv
 • Tydelig og klar i all muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Forhandlingsvant
 • Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Grunnet ferieavvikling vil det være begrenset kontakt. Vennligst benytt e-post ved eventuelle spørsmål i perioden mellom 12-30 juli. Alle e-poster vil selvsagt bli lest og besvart innen høvelig tid.

Frist: Snarest og innen 12 august 2018

Arbeidssted: Prosjektkontor og i utbyggingsområdet

Tiltredelse: Etter avtale

Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved;

Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Kristian Aarsnes Abrahamsen, mobil 913 67 999 / e-post: kristian.aarsnes.abrahamsen@no.experis.com

Klikk her for å komme til vår hjemmeside hvor du kan registrere din CV og søke stillingen.

Vis flere stillinger: